'Het is heel belangrijk om mensen met een migrantenachtergrond en een zorgvraag te bereiken', aldus Jan Willem van Zuthem, bestuurder van Kwintes. 'Via Hamid el Manssouri vindt er in Zeist Noord veel uitwisseling plaats over wat er met iemand aan de hand is. Daarna kijken we of Kwintes of bijvoorbeeld MeanderOmnium die persoon verder kan helpen.'

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden ZonMw, VNG en Impuls Werkplaats onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid’ aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Verbinden

'Inwoners in Zeist Noord met ggz problemen komen bij de huisarts met lichamelijke klachten. De huisarts kan dan doorverwijzen naar Hamid, en hij is weer de link naar andere partijen. Hamid is een echte verbinder. Hij moet vooral niet overnemen maar mensen doorverwijzen zodat ze op de juiste plek terecht komen.'

Opvang en begeleiding

Hamid brengt de problemen in kaart en overlegt dan waar deze persoon het beste geholpen kan worden. 'Het gaat vaak om mensen met complexe problemen. We werken nauw samen met welzijnswerk MeanderOmnium, om te voorkomen dat de problemen vanuit 1 invalshoek worden bekeken. Samen kijken we wat iemand nodig heeft aan begeleiding en regelen dit. Denk aan dagbesteding, hulp bij opleiding of werk, zingeving. Wat drijft of motiveert iemand om weer actief deel te nemen aan de maatschappij zodat ze uit hun isolement komen? Zodat ze schuldenvrij worden, weer een goede relatie met de buren hebben of een sociaal netwerk opbouwen?'

Borging van Hamids inzet

Van Zuthem is benieuwd naar de eerste resultaten. 'Hoeveel mensen ziet Hamid? Welke klachten hebben zij? Hoe vaak verwijst hij door en naar wie? Aan de hand daarvan kunnen we discussiëren waar de inzet van een ervaringsdeskundige eigenlijk thuishoort.' Jan Willem ziet ook voordelen dat Hamid niet aan 1 organisatie verbonden is. 'Hij heeft nu veel vrije ruimte en is vrijwel niet gebonden aan allerlei procedures en voorschriften. Dat is heel belangrijk, want zo kan hij cliënten helpen met wat nodig is. De link met de huisarts moet in ieder geval blijven, want dat maakt hem zo laagdrempelig. Aan de andere kant blijft zijn inzet op deze manier ook afhankelijk van subsidies.'

Wens

'Ik hoop dat de functie van Hamid zich bewijst en blijft bestaan. Het is best een zware taak, ik hoop dat hij het volhoudt. Ondersteuning van ervaringsdeskundigen is en blijft erg belangrijk en ik ben benieuwd hoe dit in de toekomst geborgen wordt.'

Inzet ervaringsdeskundige bij 1e lijnspraktijk in proeftuin Zeist Noord

Hamid el Manssouri kwam zelf met het idee om als ervaringsdeskundige in een huisartsenpaktijk te gaan werken, vertelt Huub Beijers van het steunpunt GGZ Utrecht en projectleider van het project 'Inzet ervaringsdeskundige bij 1e lijnspraktijk in proeftuin Zeist Noord'. 'Hij spreekt de taal en kent de Marokkaanse cultuur. Hij kan daardoor contact maken met mensen waar dat anderen niet lukt.' Samen met huisarts Ingrid de Voogd maakte het steunpunt GGZ Utrecht een plan voor Hamids inzet. Dat werd uiteindelijk omarmd door de proeftuin Zeist. ZonMw steunt het project financieel.

Redactie en fotografie: Doelgroep in Beeld, eindredactie: ZonMw

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website