Als gemeente bent u verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van burgers, persoonsgericht en op maat. Een grote uitdaging die vraagt om goede samenwerking tussen de gemeente, burgers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Maar ook een mooie kans om het beste van deze werelden te combineren.

Gemeenten geven aan meer te hebben aan ‘toegepaste’ kennis, zoals ervaringskennis en best practices dan aan wetenschappelijk onderzoek. Tegelijkertijd zijn gemeenten het over eens dat innovatie nodig is en dat dit gepaard gaat met meer gedegen onderzoek. Om u als gemeente te ondersteunen in uw vragen, bundelt deze publicatie reeds bestaande inzichten uit relevante projecten in 8 thema's: 

Kostenbesparende aanpak

Toegang tot de zorg

Vroegsignalering en preventie

Eigen kracht en zelfredzaamheid

Burgerparticipatie

Mantelzorg en vrijwilligerswerk

Scholing professionals en wijkverpleegkundigen

Zelfredzaamheid, eigen kracht, inzet eigen netwerk en vrijwilligers. Het zijn de kernwoorden van de zorgtransitie en moeten grote besparingen en zorg op maat opleveren. Hoe organiseer je dat?

Ga naar Kostenbesparende aanpak

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van burgers, persoonsgericht en op maat. Een grote uitdaging die vraagt om goede samenwerking tussen gemeenten, burgers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. 

Ga naar Integrale benadering plaatje met ronde afbeeldingen met gezichten

Burgers met een zorgvraag weten lang niet altijd waar zij aan moeten kloppen. Hoe kan uw gemeente er voor zorgen dat inwoners naar de juiste ondersteuning geleid worden?

Ga naar Toegang tot de zorg plaatje met lopende, fietsende en zittende mensen

Wanneer burgers gezond zijn, kunnen zij beter participeren in de maatschappij. Preventie is daarom een belangrijk aspect bij burgerparticipatie.  

Ga naar Vroegsignalering en preventie plaatje met sportende mensen, jong en oud

Meer zelf doen en meer oplossen binnen het eigen netwerk. Dat is waar de transitie van zorg naar gemeenten op gebaseerd is. Dit vraagt echter om een mentaliteitsverandering van zowel de zorg- en welzijnswerkers als de burgers en mantelzorgers. Hoe doe je dat?

Ga naar Eigen kracht en zelfredzaamheid plaatje met mensen in cirkel en netwerk eromheen

Gemeenten volgen bij hun beleidsvorming steeds meer de stem van de burger in plaats van voor hen te bepalen. Zo groeien gemeente en inwoners naar elkaar toe en wordt het 'wij'-gevoel binnen de gemeente sterker.

Ga naar Burgerparticipatie plaatje met man met zes armen

Langdurige zorg en ondersteuning is alleen mogelijk met inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Wat kunt u als gemeente doen om deze mensen te ondersteunen? Hoe voorkom je overbelasting?

Ga naar Mantelzorg en vrijwilligerswerk plaatje van leraar met aanwijsstok en leerling aan bureautje

Een nieuwe werkwijze voor professionals vereist andere kennis en kunde. Al tijdens een opleiding kunnen verpleegkundigen bijvoorbeeld gericht gemeentespecifieke taken uitvoeren. Opleidingen worden zo meer divers en sluiten beter aan bij het uiteindelijke lokale werkveld.

Ga naar Scholing professionals en wijkverpleegkundigen

Integrale benadering

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website