Ter ondersteuning en doorontwikkeling van het werk van ZonMw krijgen verschillende onderwerpen extra aandacht. Lees hier onder bijvoorbeeld meer over communicatie en implementatie.

Communicatie

In 2020 heeft corona ook grote impact gehad op de communicatiefunctie bij ZonMw. Vanaf 15 maart was alles erop gericht zowel onze medewerkers als onze externe stakeholders zo snel mogelijk te informeren over de gevolgen van de intelligente lockdown. Hiervoor werden verschillende middelen ingezet en een structuur opgetuigd om alle vragen intern en extern te verzamelen en te beantwoorden.

Implementatie

In 2020 heeft ZonMw in opdracht van VWS een verkenning uitgevoerd naar de behoeften aan een Nederlands Implementatie Collectief (NIC). Het rapport beveelt aan om voor de komende 3 jaar ZonMw een trekkersrol te geven voor het door ontwikkelen van het NIC.

Internationaal

In 2020 is ZonMw partner in 18 Horizon2020-projecten en werkt ZonMw in het kader van deze projecten samen met 255 organisaties uit 39 verschillende landen. Daarnaast is ZonMw betrokken bij vier Joint Programming Initiatives, over antimicrobiële resistentie, dementie, voeding en vergrijzing en GloPID-R, een wereldwijd netwerk van onderzoeksfinanciers op gebied van opkomende infectieziekten. Van de laatste twee is ZonMw de coördinator. Verder participeert ZonMw in de strategische werkgroep Health & Food van het Europees strategisch overleg onderzoeksinfrastructuren (ESFRI) en in het bestuur van onderzoeksinfrastructuren EATRIS (translationeel onderzoek) en BBMRI (biobanken). ZonMw werkt voornamelijk multilateraal, maar heeft in 2020 ook bilaterale activiteiten lopen met onder meer België, Brazilië en Canada en waar relevant de NWO-prioriteitslanden.

De internationale activiteiten worden zoveel mogelijk gekoppeld aan nationale programma’s. Daarnaast is ZonMw medetrekker van het Ensuring Value in Research Funders Forum met als doel de kwaliteit en relevantie van gezondheidsonderzoek te bevorderen. 2020 stond vooral in het teken van het bijdragen aan de ontwikkeling van Horizon Europe. De deelname aan het vanuit OCW en EZK georganiseerde adviestraject in het kader van Horizon Europe is voortgezet. ZonMw participeert op verschillende niveaus in de totstandkoming van toekomstige partnerschappen.

Kwaliteit

De geplande controle door de externe auditcommissie op het gebruik van de Code omgang met persoonlijk belang in de praktijk is vanwege de coronapandemie niet doorgegaan. Het online vergaderen en de uitstel van rondes en daarmee beoordelingsvergaderingen heeft ertoe geleid dat besloten is om de externe auditcommissie in 2020 nog niet te installeren.

Informatiemanagement

In 2020 is veel energie gestoken in de inrichting van MijnZonMw op het gebied van data en informatie. Dat gaat over het inrichten van workflows om werkprocessen op een gestructureerde wijze uit te voeren met betere sturingsinformatie als gevolg. Daarbij is bijzonder veel aandacht geweest voor digitale formulieren om informatie in vast te leggen.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website