DoelmatigheidsOnderzoek stimuleert de ontwikkeling en verspreiding van kennis over de doelmatigheid van innovatieve en bestaande zorginterventies en van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie.

Doelmatigheidsonderzoek

Fundamenteel en vrij onderzoek is aanjager van nieuwe kennis in de medische wetenschap en gezondheidszorg vanuit een onafhankelijke positie.

Fundamenteel onderzoek

Geestelijke gezondheid

Psychische stoornissen, zoals angst en schizofrenie, komen voor bij jong en oud en kunnen een enorme impact hebben. Met name in combinatie met levensproblemen zoals schulden en dakloosheid kunnen mensen de grip op hun leven verliezen.

Geestelijke gezondheid

Het cluster Gehandicapten en Chronisch zieken wil dat mensen met een beperking of chronische ziekte meedoen in de samenleving en regie voeren over hun eigen leven. Wij dragen daar aan bij met de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van kennis.

Gehandicapten en Chronisch Zieken

Binnen Geneesmiddelen wordt het programma Goed Gebruik Genees-middelen (GGG) uitgevoerd. GGG richt zich op het verbeteren van farmaco-therapeutische zorg op het niveau van het geneesmiddel en op het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg.

Geneesmiddelen

Het cluster Gezondheids-bescherming wil mensen beschermen tegen blootstelling aan gezondheids-risicofactoren. Doel: impact realiseren met kennis uit onderzoek op het gebied van infectieziekten, antibioticaresistentie, voeding en klimaat.

Gezondheidsbescherming

Het cluster Jeugd investeert in de gezondheid en het welzijn van de jeugd, zodat kinderen en jongeren veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien. Thuis, op school en in de wijk.

Jeugd

Het cluster Kwaliteit van zorg draagt met wetenschappelijke kennis en praktijkkennis door en voor zorgprofessionals èn met kennis over organisatie van zorg bij aan duurzame kwaliteitsverbetering in de zorgverlening aan patiënten.

Kwaliteit van zorg

Life Sciences & Health verbindt veelbelovend onderzoek aan economische kansen door innovatieve publiek-private samenwerkingsvormen om zo een optimale bijdrage aan de topsectoren te leveren.

Life Sciences & Health

Het cluster Ouderen helpt bij het oplossen van vraagstukken rondom de zorg, ondersteuning en welzijn van ouderen.

Ouderen

Het cluster Palliatieve zorg legt de focus op de mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. Hierbij is het van belang dat ieder mens in de laatste levensfase en diens naasten tijdig passende zorg ontvangt waarbij hun behoeften en wensen centraal staan.

Palliatieve zorg

Het cluster Preventie richt zich op het behouden en bevorderen van gezondheid, kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie.

Preventie

Sport en Bewegen bevordert met onderzoek, innovatie en implementatie-projecten (meer en beter) bewegen als onderdeel van een gezonde leefstijl, betere prestaties in de (top-)sport en minder blessures.

Sport en bewegen

Patiënten vragen om de beste en meest passende behandeling van hun ziekte. Dat is ook wat behandelaars hen willen bieden. Translationeel onderzoek is hierin een essentiële schakel en richt zich op het realiseren van praktische toepassingen in de kliniek.

Translationeel onderzoek

Nationaal en internationaal werken we samen met beleidsmakers, onderzoekers, zorg- en dataprofessionals en zorgpraktijk om met onderzoek en de kennis die hieruit voortkomt bij te dragen aan een oplossing in de strijd tegen COVID-19.

COVID-19

Een aantal programma’s richt zich op overstijgende onderwerpen. Zij raken meerdere thema’s binnen ZonMw en zijn om die reden apart uitgelicht.

Losse programmaopdrachten

ZonMw heeft ook zogeheten dwarse onderwerpen. Doel: de interne verbinding maken tussen de diverse ZonMw programma's. Daarnaast moet het aansluiten bij de externe activiteiten van veldpartijen die met hetzelfde onderwerp bezig zijn.

Dwarse onderwerpen
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website