Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen. Dit jaarverslag biedt een digitale doorkijk in onze activiteiten en projecten in 2021. De voorbeelden illustreren onze samenwerking met beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk. Wij hopen dat het jaarverslag u inspireert.

Onze ambitie

Onze gezondheid is steeds nadrukkelijker verweven met bredere maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering en verstedelijking. Dit alles vraagt om andere kennis en wetenschap, om een transparante werkwijze, om een hechte samenwerking over disciplines heen en om het toegankelijk maken van de beschikbare data en resultaten uit onderzoek. Door te signaleren, kennis (van fundamenteel tot toegepast) te ontwikkelen en door deze kennis in de praktijk te brengen, blijven wij inspelen op de veranderende wereld om ons heen. We vergroten kwaliteit, relevantie en impact van onderzoek en versnellen doorbraken om een goede gezondheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Vernieuwende kracht achter gezondheid, zorg en welzijn

We verbinden mensen en organisaties op relevante maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken die van invloed zijn op gezondheid en welzijn. De werkzaamheden uit dit jaarverslag 2021 hebben we alleen kunnen realiseren door goede samenwerking met onze stakeholders. Want alleen samen kunnen we veranderingen in de dagelijkse praktijk teweegbrengen, allemaal vanuit onze eigen rol, taak en verantwoordelijkheid. In onze programma’s werken we dan ook intensief samen met allerlei partijen die actief zijn in beleid, onderzoek, onderwijs, praktijk, internationaal én met burgers en patiënten. Want alleen samen kunnen we het verschil maken. En zo een verbindende kracht zijn achter vernieuwing binnen en over sectoren heen.

Resultaat

Samen zorgen we voor meer impact van kennis in het verbeteren van gezondheid en welzijn voor iedereen. Altijd met onze kernwaarden in het achterhoofd: zorgvuldig, toegankelijk, initiatiefrijk en zeker ook verbindend.

 

Bekijk ons jaarverslag

Auteur: ZonMw
Beeld: Shutterstock
Opmaak: Delta3

© ZonMw

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website