Sinds juni zijn er met subsidie van ZonMw tien samenwerkingsverbanden aan de slag gegaan om een erkende Gecombineerde Leefstijlinterventie in hun regio te implementeren. Op 23 september vond de eerste inhoudelijke sessie plaats van het begeleidings- en evaluatietraject dat wordt uitgevoerd door het AmsterdamUMC. De deelnemers kijken terug op een inspirerende en leerzame middag.

De tien projecten die zijn gestart binnen het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) werken met de subsidie aan de (door)ontwikkeling van een samenwerkingsverband en het opstellen van een implementatieplan voor de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Deze GLI richt zich op verschillende (leefstijl)aspecten die van belang zijn bij het verminderen van overgewicht. Na de projectperiode wordt de GLI daadwerkelijk ingevoerd in de praktijk.

Geleerde lessen delen

Het begeleidings- en evaluatietraject wordt verzorgd door Femke van Nassau en Gioia Muru van het AmsterdamUMC. Zij bieden inhoudelijke ondersteuning van de projecten. Ook halen zij overstijgende ervaringen op, zodat de geleerde lessen later ook gedeeld kunnen worden met andere samenwerkingsverbanden die de gecombineerde leefstijlinterventie willen implementeren in hun regio.

Ervaringen uitwisselen

Tijdens de eerste inhoudelijke sessie, die plaatsvond in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht, stonden drie onderwerpen centraal: stakeholderanalyse, belemmerende factoren en implementatiestrategieën. Na een stuk theorie en uitleg maakte de deelnemers op witte vellen hun stakeholders inzichtelijk en identificeerden ze de belangrijkste belemmeringen zoals het bereik van deelnemers en samenwerking. Mooi om te zien was dat er niet alleen aandacht was voor inzichten uit de praktijk maar ook voor organisatorische factoren en het zorgsysteem in zijn geheel, wat zorgde voor een compleet beeld van wat er speelt. De middag werd afgesloten met een borrel waar veel deelnemers gebruik van maakten om ervaringen uit te wisselen. Eén van de deelnemers: “De bijeenkomst had een ontspannen setting en gaf genoeg ruimte om je ervaringen te delen''.

Enthousiasme

Begeleider Femke van Nassau kijkt terug op een geslaagde middag: “Leuk om te zien dat er zoveel enthousiasme en passie voor de implementatie van GLI bij de deelnemers was. Mooi dat ze elkaar ook wisten te vinden en samen juist de verdieping in konden gaan. Er bleken toch meer overeenkomsten te zijn dan men op voorhand had verwacht. Hopelijk kunnen we de komende maanden juist dat van elkaar leren extra stimuleren binnen het netwerk.”

De ZonMw-subsidie

De regionale samenwerkingsverbanden gaan proberen de (verdere) implementatie van de GLI in de eigen regio te bevorderen. Daarnaast is de subsidie bedoeld voor het vormgeven of door ontwikkelen van de huidige samenwerking. Aan het eind van het project in juni 2022 leveren de projecten een implementatieplan met o.a. samenwerkingsafspraken op en een procesverslag van hoe de samenwerking tot stand is gekomen en/of uitgebreid. De volgende inhoudelijke sessie staat gepland in november van dit jaar. 

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website