Op dinsdag 29 oktober 2019 lanceerde het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met TNO de gesprekswaaier 'Ken je kracht' tijdens de mini-conferentie ‘Ken je kracht?’. Op deze conferentie gingen gemeentelijke beleidsadviseurs en uitvoerend professionals met elkaar in gesprek over wat ‘uitgaan van eigen kracht’ behelst in beleid en praktijk. Hierbij ging men aan de slag met een recent ontwikkelde gesprekswaaier voor professionals.

Ken je kracht flyer

De gesprekswaaier is een hulpmiddel voor uitvoerend professionals, leidinggevenden, beleidsmakers, jeugdigen en opvoeders om het gesprek aan te gaan over spanningsvelden waar je mee te maken krijgt bij het uitgaan van eigen kracht. Eigen kracht wordt namelijk als hét aangrijpingspunt gezien voor effectieve hulpverlening. Maar wat er precies mee bedoeld wordt, en wat het betekent voor je werk als professional of voor beleid, blijft vaak in het midden. Met de waaier kan men hier concreet het gesprek over aangaan.

De gesprekswaaier kunt u hieronder downloaden voor online gebruik, of om te printen en zelf en waaier te maken. Hieronder vindt u ook de werkbladen die bij de gesprekswaaier horen. 

Wilt u een exemplaar bestellen?

Stuur dan een e-mail met de titel van de publicatie en uw naam- en adresgegevens aan: effectiefjeugd@zonmw.nl

Gerelateerde links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website