Interviewreeks

‘Vraag gemeenten wat ze nodig hebben’

Kennis voor gemeenten bij de transformatie jeugd Deel 4

foto zonmw jeugd

‘Vraag gemeenten wat ze nodig hebben’

Kennis voor gemeenten bij de transformatie jeugd Deel 4

De gemeente Zoeterwoude was eigenlijk nog niet zo bekend met de activiteiten van de regionale academische werkplaats jeugd. Pas op een dag waarop medewerkers van de werkplaats hun bezigheden presenteerden, leerde burgemeester Liesbeth Bloemen wat de werkplaats te bieden heeft.

De burgemeester, ook portefeuillehouder Jeugd en Volksgezondheid, was verrast door wat zij die dag te horen kreeg. ‘En toen ze op het eind vroegen of gemeenten onderwerpen hadden waar ze graag onderzoek naar willen laten doen, ben ik daar op ingesprongen.’ 

Harde muziek

Het probleem dat Bloemen bij de Academische werkplaats Samen voor de Jeugd neerlegde, betrof de harde muziek die in jongerencentra, waaronder die in Zoeterwoude wordt gedraaid. Bloemen maakte zich ernstig zorgen om gevolgen daarvan voor het gehoor. Niet voor niets: uit het onderzoek dat door de werkplaats werd uitgevoerd, bleek dat een kwart van de jongeren al gehoorschade heeft opgelopen.

‘Het werd een project van de jeugd zelf’
Afbeelding jeugd

Van de jeugd

Bijzonder aan het onderzoek is dat het werd uitgevoerd voor en door jongeren zelf. Bloemen: ‘De onderzoekers werkten nauw samen met het bestuur van de jongerenvereniging Utopia. Zo werd het een project van de jeugd zelf.’ Resultaat: een decibelmeter met begrenzing, afspraken om het volume te beperken en jongeren die zich veel beter bewust zijn van de risico’s die ze lopen.

Wettelijke regels

Toch heeft Bloemen nog wel wat twijfels. ‘Het afgesproken maximum van 100dB is wat mij betreft nog echt te hoog. Bovendien vraag ik me af hoeveel jongeren daadwerkelijk oordoppen zijn gaan gebruiken. Ik denk echt dat hier wettelijke regels voor nodig zijn. Eigenlijk is het idioot dat die er niet zijn.’

Snel resultaat

Dat neemt niet weg dat Bloemen enthousiast is over de academische werkplaats. Vooral omdat deze kleine kortlopende projecten uitvoert die snel resultaat bieden. Wat haar betreft mogen de werkplaatsen zich nog wat beter in de gemeentelijke schijnwerpers zetten: ‘Vraag gemeenten wat ze nodig hebben. Uit mezelf zou ik niet zo snel naar een onderzoeksinstelling stappen, maar een directe benadering werkt wel. Investeer in bekendheid bij lokale bestuurders’.

Inmiddels heeft de Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd vervolgonderzoek gedaan naar het gebruik van gehoorbeschermende maatregelen door de jongeren in Zoeterwoude. Meer lezen:

In het kort: Academische werkplaats Samen voor de Jeugd

De Academische werkplaats Samen voor de Jeugd

De werkplaats is er voor ouders, kinderen, jongeren, hulpverleners, beleidsmakers en onderzoekers. De werkplaats verbetert de hulp en zorg aan jongeren door een unieke samenwerking tussen praktijk, beleid, onderwijs en onderzoek in de regio noordelijk Zuid-Holland. In wisselende samenstelling voeren de organisaties die zijn aangesloten bij de werkplaats in projectgroepen projecten uit. Door deze samenwerking kunnen onderzoeksresultaten direct in de praktijk worden toegepast. Door de Academische werkplaats Samen voor de Jeugd, worden vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd met als gevolg dat de zorg minder versnippert. Het onderwijs bereidt toekomstige jeugdhulpverleners voor op de nieuwe werkwijze.

Het onderzoek

In het jeugdhonk in Zoeterwoude wordt erg harde muziek gedraaid. De burgemeester, ook portefeuillehouder Jeugd en portefeuillehouder Volksgezondheid, maakt zich zorgen om gehoorschade bij de jongeren die deze avonden bezoeken. Door de academische werkplaats werd een participatieve methode ontwikkeld om jongeren te betrekken bij het voorkomen van gehoorschade ten gevolge van harde muziek in het jeugdhonk. Uit het onderzoek bleek dat twee derde van de bezoekers van het jeugdhonk zich niet bewust is van de mogelijke gevolgen van hard geluid tijdens het uitgaan. Een kwart van de jongeren heeft na het uitgaan last te hebben van een piep in het oor, een teken van gehoorschade. 

Wat levert het op?

Met creatieve participatietechnieken is gewerkt aan draagvlak vanuit de gemeente (ook als eigenaar van het jeugdhonk), de jongerenvereniging (als uitbaters) en de jongeren die het jeugdhonk bezoeken. Jongeren zijn op een actieve manier betrokken bij het bepalen van de aanpak en bij het formuleren van maatregelen. De jongeren geven aan dat het belangrijk is om in gesprek te gaan met de DJ om de muziek niet te lang te hard te draaien, en dat de school bij uitstek een goede plek is om preventie van gehoorschade onder de aandacht van de jongeren te brengen. Daarnaast zouden goede en comfortabele oordoppen gepromoot moeten worden. 

Hoe verder?

Bereikt is dat de jongeren zich mede-probleemeigenaar voelen en zich actieve mede-probleemoplossers voelen. Het onderzoek motiveerde het bestuur van het jeugdhonk om een decibelmeter met limiter aangeschaft. Een grote investering, maar volgens het bestuur heeft iedereen hier baat bij: ‘Het risico op gehoorschade wordt minder, de muziek klinkt beter en onze apparatuur gaat minder snel kapot!’ Jongeren die zich bewust zijn van de risico’s van gehoorschade zullen dit mogelijk ook proberen te voorkomen bij andere omstandigheden (muziek via koptelefoon, andere feesten) en hun kennis wellicht ook uitdragen naar andere jongeren. De methodiek om jongeren bij dergelijk onderzoek te betrekken kan ook gebruikt worden voor het aanpakken van andere gezondheidsproblemen.

Meer weten?