Interviewreeks

'Onderzoeksresultaten gelijk in de praktijk inzetten'

Kennis voor gemeenten bij de transformatie jeugd Deel 2

foto zonmw jeugd

'Onderzoeksresultaten gelijk in de praktijk inzetten'

Kennis voor gemeenten bij de transformatie jeugd Deel 2

De Academische Werkplaats Jeugd in Twente ondersteunt veertien gemeenten bij de zorg voor kwetsbare kinderen. Wethouder Johan Coes uit Hellendoorn is daar erg blij mee. ‘Met de enorme veranderingen door de decentralisaties kunnen we die hulp goed gebruiken.’

De wethouder ziet vooral een meerwaarde in onderzoek naar wat wel en niet werkt. ‘De academische werkplaats helpt ons te bepalen wat een veelbelovende aanpak is. Juist nu is kennis belangrijk.’

Voor professionals 

Een groot deel van het onderzoek van de Academische Werkplaats Jeugd in Twente komt het werk van de professionals direct ten goede. Coes: ‘Zo kunnen onze hulpverleners dankzij twee promotietrajecten over de signalering van kindermishandeling en postnatale depressie beter preventief werken.’

‘De structuur die nu staat, is echt waardevol.’
Animatie


Klein en fijn

Voor de veertien gemeenten die deelnemen aan de academische werkplaats zijn vooral de Klein-en-Fijn-projecten belangrijk. De gemeenten kunnen met kortlopende onderzoeken antwoord krijgen op concrete vragen. ‘Het mooie is dat we die onderzoeksresultaten gelijk in de praktijk kunnen inzetten. Zo zetten we dankzij een onderzoek naar de hulp bij scheidingen tegenwoordig de begeleide omgangsregeling en het maatschappelijk werk veel eerder in.’

Actieprogramma

‘Ook heeft een gemeente het initiatief genomen om een Klein-en-fijn-onderzoek te laten doen naar het alcohol- en drugsgebruik van jongeren’, vervolgt Coes. ‘Daaruit bleek dat dat in onze regio echt een probleem is. Verschillende gemeenten hebben daarna een gericht actieprogramma opgezet om daar wat aan te doen.’

Verwijzen

Coes wil nog graag het verwijsgedrag van huisartsen laten onderzoeken. ‘Een doel van de transformatie is om meer problemen in de eerste lijn op te vangen en minder in de tweede lijn. Ik zou willen weten hoe dat beter kan.’

Continuering

De academische werkplaats wordt door ZonMw, Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en de veertien betrokken gemeenten gefinancierd. Als de subsidie van ZonMw eindigt, dan wil Coes met alle gemeenten samen naar een oplossing zoeken. ‘De structuur die nu staat, is echt waardevol. Die moeten we zien te behouden.’

In het kort: De AWJTwente en de Klein-en-fijn- projecten

De Academische Werkplaats Jeugd in Twente (AWJTwente)

In de Academische Werkplaats Jeugd in Twente werken GGD Twente, Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en de Groningse collega-academische werkplaats C4Youth, samen aan betere zorg voor kwetsbare kinderen. De werkplaats zet onderzoek in om vragen uit de veertien Twentse gemeenten te beantwoorden, om vervolgens de opgedane kennis te verspreiden en te implementeren. Behalve groot meerjarig promotieonderzoek voert de werkplaats naar voorbeeld van de Rotterdamse academische werkplaats CEPHIR kortdurende ‘Klein-en-Fijn-projecten’ uit. Deze onderzoeken gaan in het kader van de nieuwe Jeugdwet vaak over het beter op elkaar laten aansluiten van preventie en curatie.

Klein-en-Fijn-projecten

Gemeenten en ketenpartners in de zorg voor jeugd kunnen een Klein-en-Fijn-project aanvragen, waarmee ze in korte tijd antwoord krijgen op concrete vragen. De aanvragers blijven gedurende het hele traject verantwoordelijk en betrokken. Vaak voeren studenten het onderzoek uit, onder begeleiding van de hogeschool of universiteit. Met een Klein-en-Fijn-project is bijvoorbeeld onderzocht hoe ouders die hulp voor hun eigen psychiatrische problemen krijgen, ondersteund kunnen worden bij hun rol als opvoeder. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de hulpverleners van deze ouders beter moeten samenwerken met eerstelijnsprofessionals die expertise op het gebied van opvoeden hebben.

Wat levert het op?

Alle partijen zijn het erover eens dat de gekozen aanpak werkt. De projecten leiden tot bruikbare aanbevelingen, goede suggesties en meer inzicht. Gemeenten weten nu beter waar zij in moeten investeren om de hulp aan kwetsbare kinderen te verbeteren. De aanpak voorkomt dat onderzoek eindigt bij een rapport dat in een la blijft liggen. Partijen spreken in een convenant met elkaar af dat de opdrachtgever ook écht iets met de uitkomsten doet. De werkplaats houdt ook tijdens de uitvoering van de verbeteringen een vinger aan de pols. 

Hoe verder?

De partners van de academische werkplaats willen de komende jaren met elkaar blijven samenwerken, toegespitst op het welzijn van kinderen en gezinnen die in armoede leven. De regio Twente kent veel vluchtelingen die in asielzoekerscentra worden opgevangen en veelal in armoede leven. Hierdoor is veel expertise en de ervaring rondom opgroeien in armoede aanwezig bij de jeugdverpleegkundigen van de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers. Om deze expertise ook in de reguliere Jeugdgezondheidszorg (JGZ) te benutten, zijn dankzij het Klein-en-Fijn project ‘JGZ en migrantenkinderen’, expertiseteams in de regio Twente ingesteld. Deze en andere kennis die afgelopen jaren door de werkplaats is ontwikkeld, vormt de basis van de nieuwe plannen.

Meer weten?