Interviewreeks

Kennis voor gemeenten bij de transformatie jeugd

foto zonmw jeugd

Kennis voor gemeenten bij de transformatie jeugd

Academische werkplaatsen ondersteunen gemeenten met kennis over de transformatie van de jeugdhulp. Lees in deze publicatie hoe 4 gemeenten kennis inzetten voor een goed draaiend jeugdstelsel in hun gemeente.

‘Er ontstaat een leercyclus’

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. De regionale academische werkplaatsen jeugd kunnen gemeenten daarbij ondersteunen met kennis. Dat beaamt ook Mattias Gijsbertsen, wethouder Jeugd in Groningen: ‘Dankzij de kennis die zij ontwikkelen, kunnen wij onderbouwde keuzen maken.’

‘Onderzoeksresultaten gelijk in de praktijk inzetten’

De Academische Werkplaats Jeugd in Twente ondersteunt veertien gemeenten bij de zorg voor kwetsbare kinderen. Wethouder Johan Coes uit Hellendoorn is daar erg blij mee. ‘Met de enorme veranderingen door de decentralisaties kunnen we die hulp goed gebruiken.’

‘Lukt het ons echt om die burger mee te krijgen?’

De Kenniswerkplaats Tienplus wordt omgevormd tot Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA). De werkplaats is een belangrijke speler bij de vorming van een goed draaiend jeugdstelsel in Amsterdam, aldus Angela Habets, medewerker innovatie bij de afdeling jeugd van de hoofdstad: ‘We hebben onderzoek en kennis hard nodig om ons verder te ontwikkelen.’

‘Vraag gemeenten wat ze nodig hebben’

De gemeente Zoeterwoude was eigenlijk nog niet zo bekend met de activiteiten van de regionale academische werkplaats jeugd. Pas op een dag waarop medewerkers van de werkplaats hun bezigheden presenteerden, leerde burgemeester Liesbeth Bloemen wat de werkplaats te bieden heeft.

Academische werkplaatsen transformatie jeugd

Een academische werkplaats (transformatie) jeugd. Wat is dat eigenlijk?

Academische werkplaatsen (transformatie) jeugd verbinden met een kennisinfrastructuur de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen met structurele inbreng van ouders en jongeren. Deze partijen organiseren zich regionaal in een kennisinfrastructuur. Zo brengen academische werkplaatsen kennis samen die nodig is voor de aanpak van regionale vraagstukken van beleid en praktijk (bij de transformatie) in de jeugdsector. Dit verbetert de kwaliteit van de jeugdhulp in de regio.

Gemeenten als partner in een academische werkplaats

Medewerkers van de gemeentelijke overheid nemen vaak deel aan de stuurgroep en aan projectgroepen van de academische werkplaats. Zij bewaken in de voorbereiding de beleidsrelevantie van projecten. Door samen te werken met onderzoekers kan een ambtenaar zich laten voeden door actuele kennis. Zij  zorgen er samen voor dat onderzoeksdata ook geschikt worden gemaakt voor beleid. Zo werk je in een academische werkplaats samen aan een betere hulp voor jeugd. Van sommige projecten is de gemeente ook financier.

Onderzoek... Wat heeft een gemeente eraan?

Beleidsvragen vormen in academische werkplaatsen een belangrijk startpunt. Beleid kan versterkt worden met onderzoek. Bijvoorbeeld om de effecten van beleid inzichtelijk te maken en eventueel aan te passen. Door samen te werken in een academisch werkplaats kunnen onderzoekers in het jeugdveld met kennis van de regionale situatie gemeenten ondersteunen bij beleidsvragen. Met de uitkomsten van onderzoek kunnen gemeenten kennis inzetten voor een goed draaiend jeugdstelsel 

Onderzoek, dat duurt zo lang... maar niet altijd!

Veel onderzoek en ontwikkeling heeft pas op langere termijn zichtbare resultaten. Vaak wil de praktijk of gemeente op korte termijn een oplossing voor een knelpunt. Veel werkplaatsen hebben een aparte werkwijze voor kortlopend onderzoek naar concrete vragen en noemen dit ‘klein-en-fijn-projecten’. In zo’n project wordt gekeken of vragen beantwoord kunnen worden met bestaande kennis. Met wijkanalyses, literatuuronderzoek of vertaling van onderzoek in beleidsadvies kan zo ook snel informatie boven tafel gebracht worden. 

Meer weten?