Kennisagenda Preventie

De Kennisagenda Preventie vloeit voort uit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), waarin vragen vanuit de Nederlandse samenleving gebundeld zijn. Zij is een uitwerking van principes die zijn vastgelegd in de eerdere NWA-route ‘Gezondheidszorgonderzoek, Preventie en Behandeling’ en sluit aan bij de Nationaal Plan, Onderzoeksagenda naar sustainable health. De Kennisagenda is opgesteld door de taskforce Preventie, in intensieve samenwerking met een groot aantal deskundigen en vertegenwoordigers van diverse geledingen uit kennisinstellingen,  gezondheidszorg, bedrijfsleven en samenleving. Zonder hun inbreng zou het niet mogelijk zijn geweest orde aan te brengen in de vele vragen rond preventie en gezondheidsbevordering

Download de Kennisagenda Preventie Download the english version

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website