Om het potentieel van preventie te versterken en richting te geven aan gezamenlijke kennisontwikkeling en -toepassing, is de Kennisagenda Samen Gezond Leven opgesteld, op verzoek van VWS. Deze kennisagenda is tot stand gekomen in samenwerking met het Kennisplatform Preventie dat bestaat uit mensen vanuit onderzoek, beleid, praktijk. De kennisagenda wordt jaarlijks geactualiseerd.

Kennisagenda 2021

In deze editie is nadrukkelijk aandacht voor mentale gezondheid, co-creatie met de doelgroep en monitoring en evaluatie van een integrale aanpak.
Download de kennisagenda preventie 2021

Kennisagenda 2020

Deze kennisagenda is gericht op een gezonde leefstijl en het voorkomen van leefstijlgerelateerde aandoeningen om op die manier samen gezond(er) te worden en te blijven.
Download de kennisagenda preventie 2020

 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website