Op woensdag 23 februari organiseerde ZonMw een startbijeenkomst voor de zeven gehonoreerde PSIDER consortia die recent van start zijn gegaan. Welke stappen zijn inmiddels gezet en waar is samenwerking mogelijk?

Dagvoorzitter Mandy Godschalk trapte de bijeenkomst af. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden de zeven projectleiders hun projecten aan elkaar, met oog op elkaar informeren en mogelijke samenwerking verkennen. Bekijk alle zeven consortia op deze pagina.  

Multidisciplinaire samenwerking

In de consortia werken biomedisch onderzoekers samen met ethici, juristen en/of sociaal wetenschappers. Patiënten (vertegenwoordigers) zijn al in een vroeg stadium betrokken. Zo zorgen de consortia ervoor dat de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van stamcelonderzoek aansluit op de behoefte van de verschillende betrokken partijen.

Verschillende onderzoekers en het programmabureau tijdens de Kennismakingsbijeenkomst PSIDER

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI)

Binnen PSIDER is specifiek aandacht voor ethische, maatschappelijke in juridische vraagstukken bijvoorbeeld in relatie tot de ontwikkeling van embryonale modellen of informed consent. In de consortia is dit onderdeel van het onderzoek. Een van de gestelde vragen is hoe onderzoekers het algemene publiek kunnen betrekken bij de ontwikkelingen. De PSIDER MVI werkgroep gaat binnenkort van start.

Onderzoek met pluripotente stamcellen

Alle onderzoekers van de zeven gehonoreerde projecten doen onderzoek met (geïnduceerde) pluripotente stamcellen (iPSCs). Dit zijn cellen die vanuit een normale lichaamscel terug gevormd zijn tot stamcel, een cel die elk weefseltype kan vormen. Met deze stamcellen kunnen de onderzoekers bijvoorbeeld op embryo lijkende modellen of mini-organen vormen om zo de vroege ontwikkeling of erfelijke aandoeningen beter te begrijpen.

Aan de hand van een praatplaat vertelde het programmabureau over de opzet, de start en de eerste stappen van het programma PSIDER. Zo gingen we van verkenning via een opdrachtbrief naar de eerste rondes van het programma. In de projecten wordt onderzoek gedaan naar (het mechanisme van ) ernstige erfelijke aandoeningen of worden embryoachtige structuren ontwikkeld. Zo willen we bereiken dat Nederland een leidende rol speelt op deze gebieden. Stimulering van dit onderzoek zorgt ervoor dat Nederland een leidende rol kan spelen in dit competitieve, internationale wetenschappelijke veld.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website