Het ZonMw-programma Kennisnetwerken voor Specifieke Doelgroepen heeft als doel: het faciliteren van het opzetten, (door)ontwikkelen, en bestendigen van functionele netwerken rondom specifieke doelgroepen ter bevordering van de kwaliteit van zorg en een duurzame kennisinfrastructuur.

Programmatekst Kennisnetwerken Specifieke Doelgroepen
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website