Hoewel de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning in binnen- en buitenland breed wordt gedragen, is de kennis erover versnipperd. In opdracht van het ministerie van OCW (via ZonMw) voerde een consortium van Hogeschool Windesheim, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Movisie de kennissynthese uit, waarvan dit rapport het verslag is. De kennissynthese vormt een inbreng voor de kennisagenda die in afstemming met stakeholders opgesteld gaat worden.

Het doel van de kennissynthese is om op drie terreinen (onderzoek, praktijk en beleid) de laatste stand van de kennis in kaart te brengen, zodat een kennisagenda kan worden opgesteld met kansrijke onderzoeks- en ontwikkelrichtingen.

Kennissynthese Kunst en positieve gezondheid
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website