Door heel Nederland zijn regionale initiatieven ontstaan om de noodzakelijke coördinatie van de aanpak van kindermishandeling te organiseren.

Het verzamelen en uitwisselen van informatie moet georganiseerd worden, de betrokken professionals moeten elkaar niet in de weg lopen, de aanpakken moeten elkaar niet doorkruizen en er mogen ook geen gaten vallen. Met name het opbouwen van een strafzaak enerzijds en het bieden van hulpverlening anderzijds kan op gespannen voet staan met elkaar. Door heel Nederland zijn regionale initiatieven ontstaan om de noodzakelijke coördinatie van de aanpak van kindermishandeling te organiseren.

Multidisciplinaire samenwerking is daarin de rode draad. Aan de hand van een zestal operationele iinitiatieven is onderzocht wat de kenmerken, de werking en de meerwaarde van een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling is.

Download

Veel verschillende professionals en organisaties zijn betrokken bij de aanpak van kindermishandeling. Naast hulpverlening kan bovendien strafrechtelijke opsporing en vervolging aan de orde zijn. Omdat er niet één organisatie is die kindermishandeling alleen kan aanpakken, is er een samenwerkingsvraagstuk. 

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Gerelateerd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website