We moeten ons voorbereiden op de gezondheidseffecten van klimaatverandering. De hittegolven en hevige regenval van de afgelopen zomers bijvoorbeeld zorgden voor beleidsdiscussie over meer groen en water in de stad. Maar meer water zorgt mogelijk voor ziekten door ratten en meer groen levert mogelijk meer Lyme op door de komst van de teken. Daarvoor is onderzoek nodig.

Onduidelijk wat de gezondheidseffecten zijn

Het klimaat verandert wereldwijd en ook in Nederland. Het veranderende klimaat in Nederland heeft al allerlei zichtbare gezondheidseffecten. Maatregelen om deze effecten van klimaatverandering tegen te gaan, bieden kansen voor het bevorderen van de gezondheid. Naast kansen zijn er ook risico's aan verbonden. De belangrijkste effecten van klimaatverandering op gezondheid hebben te maken met:

  • infectieziekten
  • voedselveiligheid en -zekerheid
  • huidkanker door UV-straling
  • allergieën
  • hitte in de stad
  • wateroverlast
  • longproblemen (COPD) door fijnstof
  • gezonde leefomgeving (water, groen)

Het is onduidelijk wat het gezondheidseffect van deze onderdelen apart en gezamenlijk is. De financiering voor onderzoek naar klimaat is nu ontoereikend en te versnipperd. We willen onderzoek financieren met een gezamenlijk doel op klimaat. Half november 2020 stelden wij daarom een subsidieoproep voor pilotonderzoek over klimaat en gezondheid open.

Pilotonderzoek Klimaat en Gezondheid

Pilotonderzoeken

In juli 2021 zijn 3 onderzoeken gehonoreerd. De onderzoeken, uitgevoerd door consortia, gaan over temperatuurgerelateerde effecten, allergieën en duurzame zorg. Met deze pilotonderzoeken krijgen beleidsmakers inzicht in de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering. Bekijk welke pilotonderzoeken gestart zijn:

Netwerkbijeenkomst klimaatadaptatie en gezondheid

Op 13 oktober 2022 vond de netwerkbijeenkomst Klimaatadaptatie en Gezondheid plaats. Hier stonden de thema’s hittestress, mentale gezondheid en sociaaleconomische gezondheidsverschillen centraal. Mensen uit de werelden van onderzoek, beleid en praktijk kwamen met elkaar in contact om over deze thema's te discussiëren. Uit de bijeenkomst kwam de conclusie dat gezondheid meer aandacht moet krijgen bij de aanpak om klimaatverandering terug te dringen of de gevolgen ervan te verminderen.

Lees hier de terugblik van deze netwerkbijeenkomst.

Kennisagenda Klimaat en Gezondheid

Meest urgente vragen

In opdracht van ZonMw hebben RIVM, Universiteit Maastricht en Wageningen University & Research de kennisagenda klimaat en gezondheid ontwikkeld. Een samenhangend onderzoeksprogramma met brede focus is van belang om inzicht te krijgen in de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering. Er is ook een flyer beschikbaar met een samenvatting van de kennisagenda. Dat de ontwikkeling van deze kennisagenda noodzakelijk was, wordt tijdens een interview met Maud Huynen van Universiteit Maastricht en Arnold van Vliet van WUR uitgelegd. De kennisagenda brengt de meest urgente vragen in kaart geven ze aan.

Infographic Klimaat en gezondheid

Op basis van de kennisagenda Klimaat en gezondheid hebben we een interactieve infographic laten ontwikkelen. Klik op termen zoals 'hittestress' of 'Onderzoeksprogramma' in de interactieve infographic en lees hoe klimaatverandering en -maatregelen van invloed kunnen zijn op onze gezondheid. In de kennisagenda staan de belangrijkste behoeften aan kennis over de gezondheidseffecten van klimaatverandering.

> Bekijk de infographic over de gezondheidseffecten van klimaatverandering

NWA-programma Klimaatadaptatie en Gezondheid

NWO en ZonMw werken samen aan klimaatadaptatie en gezondheid

Met het programma ‘Klimaatadaptatie en gezondheid’ willen ZonMw en NWO handelingsopties ontwikkelen voor aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering. De focus ligt op gezondheid en een gezonde leefomgeving in Nederland. De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heeft voor deze oproep geld beschikbaar gesteld voor onderzoek door brede consortia van kennisinstellingen, maatschappelijke stakeholders en praktijkpartijen. Lees in het verslag van de succesvolle startbijeenkomst van 10 november 2022 hoe de 2 onderzoeksconsortia aan de slag gaan. Bekijk de focus van beide consortia:

Meer informatie over het programma ‘Klimaatadaptatie en gezondheid’ vindt u op de website van NWO.

Uitgelicht

In Nederland sterven er meer mensen bij extreem koude of warme temperaturen en door klimaatveranderingen komen deze uitersten steeds vaker voor. Tijdens hittegolven valt op dat er meer oudere vrouwen overlijden dan oudere mannen. Fysiologische en gedragsverschillen tussen mannen en vrouwen kunnen dit waarschijnlijk verklaren.

In klimaatonderzoek is meer onderscheid in sekse en gender nodig. Met name omdat klimaatverandering op veel gebieden bestaande sociale en economische ongelijkheden vergroot. Wij zetten daarom in op meer bewustwording en kennis op het thema gender en klimaat.

Hein Daanen, projectleider van het Klimaat en Gezondheid pilotonderzoek ‘Warm aanbevolen’, vertelt meer over zijn bevindingen op dit thema.

 

Welke stappen kan een gemeente nemen om ‘hitteproof’ te worden?

Met de ‘Menukaart Hitte in de gebouwde omgeving’ kan een gemeente samen met relevante partners een hitteprogramma ontwikkelen op de 3G’s: Gezondheid, Gebouw en Gebied. Een voorbeeld van één van de maatregelen; Met een lokaal hitteplan, een hitteprotocol en een goede communicatiestrategie kunnen levensbedreigende gezondheidsproblemen tijdens een hittegolf voorkomen worden.

Lees hier hoe je dit als gemeente kan aanpakken.

 

Al bekend met het Kennisportaal Klimaatadaptatie?

Het Kennisportaal Klimaatadaptatie bevat handige hulpmiddelen, praktische informatie, inspirerende voorbeelden en de laatste nieuwtjes voor iedereen die werkt aan een klimaatbestendig Nederland. Via de gezondheidspagina kom je meer te weten over de mogelijke gezondheidseffecten van klimaatverandering en wat je kunt doen om de risico’s te verminderen.

mensen lopen in een park


Onderzoek naar hittestress: resultaten en hiaten

Op initiatief van Klimaatverbond Nederland organiseerden we voor onderzoekers op 15 oktober 2021 een netwerkbijeenkomst over hittestress. Lees wat het netwerken en het delen van resultaten en kennishiaten heeft opgeleverd. Het onderwerp hittestress sluit goed aan bij activiteiten die we op de terreinen klimaat en gezondheid en gezonde leefomgeving ondernemen.


Volksgezondheid in beeld klimaatverandering

Zijn we voorbereid op de gezondheidseffecten van de klimaatverandering? Madeleen Helmer zegt er het volgende over: "Het is belangrijk dat we de klimaatrisico’s voor de gezondheid op tijd aan zien komen. Maar eerlijk gezegd zijn we daar nog niet zo goed in. De werkelijkheid is dat we beleidsmatig nog vooral reageren en niet anticiperen op klimaatverandering." Lees haar column in Mediator 47 als vicevoorzitter van de beoordelingscommissie van het ZonMw-programma Klimaat en Gezondheid en als projectleider klimaatadaptatie bij het Klimaatverbond Nederland.


Extern nieuws:

Waar kunt u terecht voor meer informatie?

Wilt u meer informatie over Klimaat en gezondheid?

Klimaat en gezondheid is onderdeel van Gezonde leefomgeving

Naast het financieren van onderzoek vanuit het programma Klimaat en gezondheid hebben we ook andere initiatieven. Klimaat en gezondheid is een onderdeel van het ZonMw-brede onderwerp Gezonde leefomgeving. Op die pagina leest u hoe, door mensen te beschermen tegen risico's zoals klimaateffecten, zoönosen en milieu, de leefomgeving op een positieve manier kan bijdragen aan de gezondheid van mensen. Ook het bevorderen van gezond gedrag (bewegen, voeding, met aandacht voor gezondheidsverschillen) speelt hierbij een rol.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website