Enthousiasme, levendigheid en gesprekken op hoog niveau. Dat waren de kenmerken van de startbijeenkomst van het programma Klimaatadaptatie en gezondheid van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Op donderdag 10 november 2022 ontmoetten vertegenwoordigers van de consortia in het programma en diverse stakeholders elkaar in Utrecht. De keynote lezing over de Nationale Adaptatie Strategie (NAS) werd verzorgd door NAS-coördinator Chantal Oudkerk Pool van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vervolgens kwamen de 2 consortia van het NWA-programma aan het woord. MANTRA richt zich op enkele landelijke gebieden, terwijl in BENIGN de nadruk ligt op steden. In 2 workshoprondes konden de deelnemers zich verdiepen in citizen science, in de mogelijke interventies bij klimaatadaptatie of in de uitdagingen bij transdisciplinaire samenwerking.

Na een lunch met de promovendi en postdocs, begon de bijeenkomst met een welkom door Yara ten Pas (ZonMw), coördinator van het NWA-programma Klimaatadaptatie en gezondheid. Het programma is erop gericht negatieve impact van klimaatverandering op de gezondheid te voorkomen. Dit gebeurt door op het snijvlak van 3 domeinen (fysiek, sociaal en zorg) concrete handelingsopties te ontwikkelen. De integrale aanpak moet de samenhang met de grote transitieopgaven in de samenleving waarborgen.

Na de presentatie werd de begeleidingscommissie voorgesteld, bestaande uit onderzoekers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en overheden. Zij zullen de projecten tijdens de looptijd van advies voorzien.

Nationale adaptatiestrategie

Keynote speaker Chantal Oudkerk Pool schetste de ruimere context door in te gaan op de nationale adaptatiestrategie (NAS) die gecoördineerd wordt door het ministerie van IenW. De NAS, die in 2016 geformuleerd werd, is erop gericht om de negatieve effecten van klimaatverandering voor Nederland te verkleinen en beheersbaar te houden.

Uit de huidige evaluatie van de NAS blijkt dat er al veel in gang is gezet, maar dat er wel behoefte is aan meer concrete doelen, meer zicht op voortgang en effectiviteit, meer sturing en coördinatie en meer aandacht voor niet-economische gevolgen (mens, natuur en cultuur).

Oudkerk Pool maakte duidelijk hoe MANTRA en BENIGN kunnen bijdragen aan de gewenste verbeteringen van de NAS, onder meer door in living labs de onderlinge afstemming en het effect van maatregelen te monitoren, door sturingsarrangementen te organiseren en te evalueren en door onderzoek te verrichten op het grensvlak van mens en natuur. Zij sprak de hoop uit dat in 2025, als de NAS opnieuw herzien wordt en een aantal belangrijke nota's verschijnt, de eerste resultaten van MANTRA en BENIGN ook al meegenomen kunnen worden.

Deelnemers konden zich tijdens 3 workshops verdiepen in de volgende onderwerpen:

Conclusie: het belang van communicatie

De afronding van deze levendige dag stond in het teken van optimisme. De beide consortia staan te popelen om aan de slag te gaan in de praktijk en hopen al snel met eerste concrete resultaten bij te dragen aan het beleid op het gebied van klimaatadaptatie en gezondheid. Een rode draad door alle workshops en discussies is het belang van open communicatie, met aandacht voor individuele verschillen en uiteenlopende belangen. Het betrekken van onderzoekers uit verschillende werelden, beleidsmakers en burgers gaat niet vanzelf, maar het enthousiasme van deze startbijeenkomst is in elk geval een belangrijke voorwaarde voor succes.

Met dank aan Chantal Oudkerk Pool (ministerie van IenW), Pim Martens (Universiteit Maastricht), Kevin Raaphorst (Radboud Universiteit), Sonja Döpp (NWO), Lisa de Kok (NWO), Pieter van Megchelen (wetenschapsjournalist), Frank Pierik (ZonMw-programmateam), Yara ten Pas (ZonMw-programmateam), Marije van der Kamp (ZonMw-programmateam), Joyce Andringa (ZonMw-communicatie), Wanda Vandrovska (ZonMw-communicatie) en alle deelnemers.

 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website