Voorafgaand aan een richtlijnontwikkeltraject wordt er een knelpuntenanalyse gedaan. Professionals uit het veld bepalen daarin samen met ouders en experts op het onderwerp de knelpunten die zij op een bepaald onderwerp ervaren. De knelpunten vormen de basis voor de uitgangsvragen die beantwoord moeten worden in een richtlijn.

Er zijn binnen het programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 5 knelpuntenanalyses uitgevoerd, elke keer voor 3 of meer onderwerpen. De uitkomsten van deze analyses vormen de input voor het indienen van een subsidieaanvraag binnen een subsidieoproep van het programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg. Onderwerpen waar binnen dit programma richtlijnen op ontwikkeld of herzien worden, zijn:

  1. 1e subsidieronde: depressie, angst, kindermishandeling, gehoor;
  2. 2e subsidieronde: spraak- taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, slapen en slaapgedrag, psychosociale problemen, hartafwijkingen;
  3. 3e subsidieronde: dysplastische heupontwikkeling, visus, wiegendood;
  4. 4e subsidieronde:extremiteiten, ondergewicht, afwijkende groei;
  5. 5e subsidieronde:houding en bewegen, relatie ouder/kind met aandacht voor hechting, astma. 

Op enkele onderwerpen is wel een knelpuntenanalyse uitgevoerd, maar heeft ZonMw besloten om geen richtlijn op te laten ontwikkelen. Dat zijn scoliose en inschatten draagkracht/draaglast. 

Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ZonMw het programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018 ontwikkeld. Vanuit dit programma worden jgz-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen en producten die de invoering ervan ondersteunen, ontwikkeld en herzien. Het doel is de JGZ verder te professionaliseren en te uniformeren. 

Download Knelpuntanalyse 1 Download Knelpuntanalyse 2 Download Knelpuntanalyse 3 Download Knelpuntanalyse 4 Download Knelpuntanalyse 5

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Relevante programma's

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website