In richtlijnwerkgroepen wordt gewerkt aan de ontwikkeling én update van richtlijnen en standaarden voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen. Nieuwsgierig naar hoe zij dit aanpakken? Lees er alles over in deze interviewreeks.

Een multidisciplinaire werkgroep werkte samen aan een richtlijn voor het handelen van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten bij een delier. Wat leerden zij van elkaar, wat waren overeenkomsten en verschillen?

Richtlijnontwikkeling handelen bij een delier

Voor goede verslaglegging en overdracht, betere zorg en meer regie voor patiënten, is het belangrijk dat de V&V in verschillende sectoren dezelfde vaktermen gebruikt. En dat de elektronische systemen beter geschikt zijn voor rapportages.

Lees de tips en aanbevelingen

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden komen in hun werk in aanraking met mensen die de professionele zorg mijden. Hierin is de samenwerking met sociaal werkers en huisartsen essentieel.

Richtlijnontwikkeling Zorgmijding in de eerste lijn

Hoe kun je de beste zorg bij ADL verlenen in de gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg en het ziekenhuis? Met hulp van de wereldcafé methode ontwikkelde een multidisciplinaire werkgroep een nieuwe richtlijn met samenvattingskaarten.

Uitgangsvragen en tips

De nieuwe richtlijn Zorginfecties, die is ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep, omvat álle basismaatregelen en kan in alle zorgsettings gebruikt worden. Lees over het ontwikkelproces en de uitdagingen bij patiëntenparticipatie.

Tips voor richtlijnontwikkeling

De nieuwe kwaliteitsstandaard ‘Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen’ komt eraan en bevat kernaanbevelingen én een werkkaart. Zodat zorgprofessionals over de laatste kennis beschikken én handvatten krijgen voor op de werkvloer.

Lees meer over het ontwikkelproces

Verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten spelen een belangrijke rol bij het signaleren, voorkomen en behandelen van slaapproblemen. Robbert Gobbens vertelt over het slaap-waakritme en de factoren voor een gezonde slaap.

Blog slaap-waakritme

Onlangs is de richtlijn decubitus uit 2011 aangepast. Deze keer geen dik boekwerk, maar informatie die echt specifiek is voor doorligwonden én relevant is voor verpleegkundigen en verzorgenden. Erik de Laat vertelt hoe de richtlijn tot stand is gekomen.

Nieuwe richtlijn decubitus

Of het nou e-health of Slimme Zorg heet, het zijn gewoon hulpmiddelen waardoor ouderen gezond, veilig en redelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. En ze helpen zorgmedewerkers om ‘alle ballen in de lucht te houden’.

E-health in de wijkverpleging

Programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden V&V

Met onze programma’s Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden V&V stimuleren we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en (tijdige) aanpassing van kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden. Daarnaast stimuleren we het leren en verbeteren in de praktijk aan de hand van kwaliteitsstandaarden. Daarmee willen we bijdragen aan nog betere patiëntenzorg en patiënten welzijn en aan het terugdringen van ongewenste praktijkvariatie. Kijk voor meer informatie op:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website