Zes lokale consortia wisselen kennis met elkaar uit tijdens leernetwerkbijeenkomsten. Wat leren ze van elkaar en hoe helpt dit bij hun onderzoek naar preventief gemeentebeleid? Het onderzoek gaat over het stimuleren van het gebruik van erkende interventies en het bevorderen van een lerende aanpak in gemeentelijke preventieprojecten.

Hoe verbreed je een stedelijk initiatief naar een groter regionaal verband? En hoe zorg je dat vrijwilligers blijvend betrokken blijven? Deze en andere leervragen kwamen aan bod tijdens de leernetwerkbijeenkomst op 6 oktober.

Verslag 7e leernetwerkbijeenkomst

Op 17 mei 2022 organiseerde ‘Samen in beweging met kwetsbare inwoners’ een bijeenkomst, waarin de consortia hun uitdagingen, kansen en leerpunten met elkaar uit wisselden

Verslag 6e leernetwerkbijeenkomst

Op 2 november 2021 organiseerde ‘Bruggen naar gezond gewicht’ een bijeenkomst. De geleerde lessen uit de praktijk stonden centraal. Maar ook: hoe zorg je voor een inclusieve deelnemersgroep en hoe bereik je je doelgroep?

Verslag 5e leernetwerkbijeenkomst

Op 20 april 2021 bespraken de consortia hoe je je interventie of aanpak inbedt in een organisatie, welke lessen de coronacrisis ons leert over het bereiken van je doelgroep, en hoe toe te werken naar een gezamenlijk eindproduct.

Verslag 4e leernetwerkbijeenkomst

Op 29 september 2020 troffen de consortia elkaar digitaal. Organisator ‘Wijzer in de wijk’ belichtte het belang van ‘samen leren’ en ook werd besproken hoe het de consortia verging in de uitvoeringsfase.

Verslag 3e leernetwerkbijeenkomst

Op 27 november 2019 organiseerde ‘Aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten’ een bijeenkomst over (boven)regionaal samenwerken. Na het plannen maken (fase 1) ging nu fase 2 van start: de uitvoering.

Verslag 2e leernetwerkbijeenkomst

Op 29 maart 2019 organiseerde ‘Samen leren voor gezond gewicht in Rivierenland’ de startbijeenkomst. De consortia stelden zich aan elkaar voor en bespraken de rol van waarderend onderzoek.

Verslag 1e leernetwerkbijeenkomst

Over ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’

Gemeenten spelen een belangrijke rol in een betere gezondheid van hun inwoners en in het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen wijken. Met onderzoek willen we hen ondersteunen in de dagelijkse uitvoeringspraktijk, onder meer door het gebruik van erkende interventies te stimuleren. Deze interventies zijn veelal ontwikkeld met financiering van ZonMw. Dit zijn de consortia:

Meer informatie

Colofon

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheids-onderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website