Zeven regionale samenwerkingsverbanden wisselen kennis met elkaar uit tijdens leernetwerkbijeenkomsten. Wat hebben deze consortia van elkaar geleerd? En hoe helpt dit bij hun onderzoek naar de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving?

Hoe ondersteun je gemeenten en GGD’en om gezondheid mee te nemen in het ruimtelijk beleid en de omgevingsvisie? Deze vraag stond centraal op de bijeenkomt. We namen een kijkje op de Groene Loper, een uniek stedelijk gebied in Maastricht

Verslag van de 9e leernetwerkbijeenkomst

Op 20 juni 2022 kwam de GO!-methode aan bod. Deelnemers konden zelf ervaren hoe je hiermee de leefomgeving in dorpen gezonder kan inrichten

Verslag van de 8e leernetwerkbijeenkomst

Op 22 maart 2022 stond de systeembenadering centraal in onderzoek, beleid en praktijk. En hoe consortia gaan toewerken naar een gezamenlijk eindproduct.

Verslag van de 7e leernetwerkbijeenkomst

Op 24 juni 2021 ging het over duurzaam samenwerken: hoe houd je -nadat de subsidie is gestopt- vast aan wat bereikt is in zo’n breed samenwerkingsverband van hele diverse partners?

Verslag 6e leernetwerkbijeenkomst

Op 18 februari 2021 reflecteerden de consortia op waar ze nu stonden en bespraken ze hoe corona hun onderzoek de afgelopen maanden beïnvloedde.

Verslag 5e leernetwerkbijeenkomst

Op 27 januari 2020 organiseerden GELIJK en RuimteGids een bijeenkomst in Helmond en bespraken de stand van zaken in alle projecten. Waar lopen de consortia tegenaan?

Verslag 4e leernetwerkbijeenkomst

Op 3 juli 2019 organiseerden Space2Move en RuimteGids (Arnhem en Nijmegen) een bijeenkomst om kennis uit te wisselen en om te komen tot aanpakken voor gemeenschappelijke thema's.

Verslag 3e leernetwerkbijeenkomst

Op 29 januari 2019 kwamen de consortia bijeen bij UDIHIG in Groningen. Ze presenteerden hun kennisagenda's en hoorden over de subsidieoproep voor fase 2.

Verslag 2e leernetwerkbijeenkomst

Op 9 oktober 2018 vond de startbijeenkomst plaats: de lokale en regionale consortia stelden zich aan elkaar voor en maakten afspraken voor samenwerking en kennisdeling in een leernetwerk.

Verslag 1e leernetwerkbijeenkomst

Meer informatie

Colofon

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheids-onderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website