Leren & verbeteren: hoe dragen zorgprofessionals bij aan kwaliteit van zorg? Die vraag staat centraal in 13 projecten waarin projectteams werken aan methodiekontwikkeling en onderzoek.

In 13 Leren & verbeteren-projecten worden 33 verschillende meetinstrumenten gebruikt om inzicht te geven in leren en verbeteren in de zorg. Hoe komen we gezamenlijk tot een samen-hangende set van instrumenten?

Inventarisatie en rapport kwantitatieve meetinstrumenten

Hoe stel je de cliënt in de verpleeghuiszorg centraal? Bekijk 4 tips voor cliëntgericht leren en verbeteren in het interview met Ramona Backhaus, Johanna Rutten (Universiteit Maastricht) en hbo-verpleegkundige Melissa Bettink.

Bekijk de tips

‘We zien dat in de praktijk regelmatig wordt afgeweken van de protocollen. Logisch, want we moeten ons voortdurend aanpassen aan de omstandigheden. Door die aanpassingen gaat juist veel goed.’

Betere geboortezorg door te leren van wat goed gaat

‘Het is de hoogste tijd om samen leren en verbeteren in de zorg gemeengoed te maken.' Voor de kwaliteit van zorg is het namelijk belangrijk dat zorgprofessionals continu samen blijven leren en verbeteren.

Kwaliteit van zorg is samen leren

De stip op de horizon voor het project EVIDENCE 2.0 is een interprofessionele leer- en werkcultuur in verpleeghuizen. Want met zo’n cultuur kunnen professionals de zorg beter op specifieke behoeften van de bewoners afstemmen.

Toegroeien naar een interprofessionele leer- en werkcultuur

Zorgverleners leren het meest als ze ook de kennis van patiënten gebruiken, vinden initiatiefnemers van LeerSaam Noord. Een patiëntvertegenwoordiger, een regieverpleegkundige en een onderzoeker vertellen over de ervaringen met dit project.

Samen met patiënten aan de slag met Action learning

‘Dagelijks maken we ingewikkelde afwegingen: is wat technisch mogelijk is ook echt bevorderlijk voor de kwaliteit van leven?'

Moreel Beraad op de IC: voortdurend leren en verbeteren

Hoe wordt omgegaan met verschillende leerstrategieën? En welke vormen van werkplekleren worden ingezet? 3 onderzoekers delen hun eerste ervaringen in de verpleeghuiszorg, ziekenhuiszorg en thuiszorg.

Leerstrategieën en werkplekleren

Achtergrond

ZonMw werkt samen met Zorginstituut Nederland aan onderzoek naar en de ontwikkeling van instrumenten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het gaat zowel om brede overzichtsstudies als om thematische verdiepingen rond bepaalde actuele (maatschappelijke) thema’s. Eén van die thema’s is (interprofessioneel) leren en verbeteren door zorgprofessionals in verschillende sectoren in de gezondheidszorg. Zoals verpleeghuiszorg, wijkverpleging, verpleging in het ziekenhuis, intensive care en integrale geboortezorg. In 13 projecten wordt gewerkt aan methodiekontwikkeling en onderzoek.

Op 18 maart 2020 zouden deze projecten voor het eerst bij elkaar komen om kennis te delen. Omdat deze bijeenkomst door maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19) is uitgesteld, hebben we besloten om de kennis die verzameld is tijdens de voorbereidingen alvast te delen via een interviewreeks.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website