Leren & verbeteren: hoe dragen zorgprofessionals bij aan kwaliteit van zorg? Die vraag staat centraal in 13 projecten waarin projectteams werken aan methodiekontwikkeling en onderzoek.

Hoe wordt omgegaan met verschillende leerstrategieën? En welke vormen van werkplekleren worden ingezet? 3 onderzoekers delen hun eerste ervaringen in de verpleeghuiszorg, ziekenhuiszorg en thuiszorg.

Leerstrategieën en werkplekleren

‘Dagelijks maken we ingewikkelde afwegingen: is wat technisch mogelijk is ook echt bevorderlijk voor de kwaliteit van leven?'

Moreel Beraad op de IC: voortdurend leren en verbeteren
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website