Tijdens de eerste sessieronde vonden er vier parallelle workshops plaats, allemaal afkomstig uit vier verschillende themalijnen.

De vier workshops tijdens de eerste ronde waren:

  • Themalijn MKB: Fast track to innovation
  • Themalijn Financiering: Van idee naar bedrijf
  • Themalijn Citizen Science: Tips and Tricks: hoe samenwerken met eindgebruikers?
  • Themalijn Medical Devices & eHealth: Interactie binnen consortia: lessons learned

De vier themalijnen werden werden voorgezeten door vier themavoorzitters: Mike Timmermans (RVO), Kees Recourt (Mibiton), Emiel Rolink (SGF), Han de Ruiter (Hanze University of Applied Sciences, IMDI stuurgroep). Een korte samenvatting plus de gehouden presentaties per sessie vindt u hieronder terug.

 

Fast track to innovation

Op de vraag ‘Zou je het nog een keer doen?’ antwoordden José van der Hoorn (Ventinova Medical B.V.) en Anja Garritsen (InnatOss Laboratories B.V.) volmondig ja. Beide ondernemers hebben de Europese subsidie Fast Track to Innovation gekregen en deelden hun ervaringen. Deze regeling is bedoeld voor reeds ontwikkelde disruptieve technologieën, concepten en business modellen die al dicht bij de markt zijn. Om de laatste stap naar de markt te zetten, kunnen samenwerkingsverbanden van 3 tot 5 partners uit verschillende landen een aanvraag indienen.

Binnenkort kunt u de uitleg van de regeling en een kort filmpje met de ervaringsverhalen vinden op de programmapagina MKB in Europa.

 

Van idee naar bedrijf

Tijdens de ‘Van idee naar bedrijf’ sessie is er een mooie variatie aan sprekers geweest. Onder leiding van Kees Recourt (Mibiton) hebben Thom Frielink (Health~Holland) en Jacqueline Selhorst (ZonMw) gesproken over de LifeScience@Work accelerator en het Take-Off programma. Vervolgens hebben twee succesvolle ondernemers verteld over hun ervaringen met beide programma’s. Marien de Jonge en Corné van den Kieboom vertelden over X-Heal Diagnostics, wat zich richt op de snelle diagnose van verschillende longinfecties. Eric van der Veer heeft Hybridize toegelicht, een startup gericht op het voorkomen van BK-infecties in niertransplantatie-patiënten.

Tips & Tricks: hoe samenwerken met eindgebruikers?

Na drie korte presentaties van Jolanda Huizer (ZonMw), Marjolijn Ketelaar (UMCU) en Casper Schoemaker (RIVM/UMCU) ging de zaal aan de slag om de participatiematrix te vullen met hun ervaringen. De belangrijkste boodschappen uit deze sessie:

  • Gebruik de participatiematrix als leidraad voor participatie bij een project. Het is tevens een handvat om de verwachtingen helder te maken. Een belangrijke realisatie was dat het beeld van een ervaringsdeskundige (patiënt) vaak uiteen lag met het beeld van de onderzoeker over de rol van de ervaringsdeskundige in het project.
  • Ervaringsdeskundigen werken graag mee, echter is het vrijwillig en in hun eigen tijd. Een vergoeding hiervoor zou gepast zijn en deze op te nemen in het budget. Toon daarnaast waardering voor hun bijdrage.
  • Het openingsverhaal van Lucien Engelen zou het startpunt moeten zijn, waarbij de patiënt in de rol van de regisseur heeft en de andere belanghebbenden zich dienstbaar opstellen.

Interactie binnen consortia: Lessons learned

Samenwerken met verschillende partijen is vaak van toegevoegde waarde om relevant onderzoek te doen én om een breed draagvlak te creëren voor je innovatie. Dit is echter niet altijd makkelijk. In deze sessie vertelde Martine Huygens waar zij tegen aanliep bij de samenwerking binnen het ‘e-label’ project en wat zij daarvan heeft geleerd. Christiaan Uythoven vertelde over zijn ervaringen als ontwerper. Hij schetste een aantal mogelijkheden hoe op een snelle manier geschakeld kan worden met verschillende partijen om daarmee te toetsen of de ontwikkeling van een innovatie op de goede weg zit. Het publiek in de zaal discussieerde enthousiast mee.

Presentaties

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website