Tijdens de tweede sessieronde vonden er vier parallelle workshops plaats, allemaal afkomstig uit vier verschillende themalijnen.

De vier workshops tijdens de tweede ronde waren:

  • Themalijn MKB: Pitch & match: laat je hart spreken en vind de ware
  • Themalijn Financiering: Subsidie estafette
  • Themalijn Citizen Science: GROZ - handen ineen voor een vitaal functionerende samenleving
  • Themalijn Medical Devices & eHealth: Publiek-private samenwerking door de ogen van de ondernemer

De vier themalijnen werden werden voorgezeten door vier themavoorzitters: Mike Timmermans (RVO), Kees Recourt (Mibiton), Emiel Rolink (SGF), Han de Ruiter (Hanze University of Applied Sciences, IMDI stuurgroep). Een korte samenvatting plus de gehouden presentaties per sessie vindt u hieronder terug.

Pitch & Match: laat je hart spreken en vind de ware

Tijdens de Pitch & Match sessie stond het hart centraal: ‘Laat je hart spreken en de vind de ware’. Na een warm welkom van moderator Mike Timmermans (RVO) lichtte Bastian Mostert de subsidieoproep ‘Hart voor duurzame zorg’ van de Hartstichting en IMDI toe. Die richt zich op het eerder opsporen en beter behandelen van cardiovasculaire aandoeningen. Negen pitchers vertelden vervolgens vol passie over hun bedrijf, dienst, onderzoek of product. Dit ging o.a. over ECG, het verbeteren van de zorg, kanker en veroudering. Na iedere pitch gingen de handen omhoog als mensen een mogelijk match zagen en dit was een succes.

Subsidie estafette

Zestien keer werd het stokje overgegeven tijdens de subsidie estafette. Een vol programma met voor ieder wat wils. ZonMw, NWO, Health~Holland, RVO en de Nierstichting gaven pitches van slechts vier minuten over de nieuwste subsidieoproepen. Een breed scala aan mogelijkheden met onder andere programma’s waarin de samenwerking met patiënten bevorderd wordt, zoals de Medische Inspirator prijs. Of het bundelen van krachten met gezondheidsfondsen, bijvoorbeeld bij de subsidieoproep Hart voor duurzame zorg en Technology for Oncology II. Maar ook internationale samenwerking kwam aan bod binnen het AAL programma van ZonMw, de HHINT Kickstarter van Health~Holland en de mogelijkheden bij RVO.

GROZ - Handen ineen voor een vitaal functionerende samenleving

Na een korte introductie op GROZ door Nico van Meeteren (Topsector LSH, Health~Holland) werden drie verschillende (zorg)vernieuwingen uitgelicht waarin vitaal functionerende burgers in een gezonde economie centraal staan. Jan Smelik (Nederland zorgt voor elkaar) hield een pitch over 500 wijkcoöperaties, een succesformule waarbij bewoners de leiding hebben. Gaston Remmers (Stichting Mijn Data Onze Gezondheid) presenteerde, mede namens diverse patiëntenorganisaties, citizen science waarin burgers zelfonderzoek doen. Jan Boers (IDCP) en Rik Poulus (TNO) vertelden over de pilotprojecten om de logistiek te optimaliseren in de extramurale zorg. De zaal reageerde enthousiast op de verschillende initiatieven en er werden al gauw contacten gelegd voor mogelijk nieuwe samenwerkingen. In deze sessie werd duidelijk dat verbinding en samenwerking de sleutel is die de transitie naar een nieuwe infrastructuur bespoedigt.

Publiek-private samenwerking door de ogen van de ondernemer

Twee ondernemers gaven inzicht in waarom dat zij samenwerken in publiek private projecten. Uit beide presentaties kwam naar voren dat het een geven en nemen is voor alle partijen. Partijen vinden elkaar in een gedeelde behoefte aan fundamentele kennis, innovatie en impact. Maar samenwerken betekent wel dat je moet investeren in mensen, tijd en geld en dat dit met name vruchten afwerpt als je voor lange tijd samengewerkt. Het kost nu eenmaal tijd om elkaar te leren kennen en te elkaar te ‘verstaan’. Belangrijk is wel dat er van te voren goed afspraken worden vastgelegd over oa. IP en hoe dit onderhouden wordt.

Presentaties

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website