De subsidie estafette tijdens de plenaire afsluiting van de Life Sciences & Health publiek-private samenwerking dag 2020 werd verzorgd door Gwendolynn Bos-Grootaers (ZonMw). Verschillende mogelijke subsidieroutes werden toegelicht. Het vinden van de juiste subsidie op het juiste moment kan een grote uitdaging zijn.

Presentaties

Benieuwd naar de presentaties?

Een subsidielandschap, waarin de mogelijke subsidies gepositioneerd worden op basis van verschillende criteria, kan hierbij helpen. Voor de LSH PPS dag zijn er meerdere PPS subsidies uiteengezet op ‘subsidiebedrag’ en ‘fase van ontwikkeling’. Hierdoor ontstaat er een overzicht van de mogelijkheden die overeenkomen met de behoefte van de subsidieaanvrager. Tijdens de sessie werd een aantal van deze subsidies toegelicht.

Hier bekijkt u een overzicht van alle openstaande subsidies

NWO-KIC

Via het Kennis- en innovatieconvenant 2020-2023 (de KIC) draagt NWO bij aan het missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet, gericht op de kansen van maatschappelijke uitdagingen. Annemarie Penders, programmamanager bij ZonMw en betrokken bij de uitvoer van de KIC, vertelde over de achtergrond van de KIC, de doelen en over de eerste contouren van het instrumentarium.
Onze samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen die vragen om meer kennis en baanbrekende innovaties. Het kabinet heeft daarom het missiegedreven innovatiebeleid geformuleerd met als uitgangspunt vier grote maatschappelijke thema’s, sleuteltechnologieën en maatschappelijk verdienvermogen. Voor elk van de thema’s is een Kennis- en innovatieagenda (KIA) opgesteld. De NWO-bijdrage aan het KIC 2020-2023 is gericht op fundamenteel en praktijkgericht onderzoek naar vragen die bijdragen aan het realiseren van de missies, die zijn uitgewerkt binnen de KIA’s.

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website