Tijdens de eerste sessieronde vonden er vier parallelle workshops plaats, die elk een Missie als thema hadden.

De vier workshops tijdens de eerste ronde waren:

  • Missie I - Leefstijl en leefomgeving
  • Missie II - Zorg op de juiste plek
  • Missie III - Mensen met chronische ziekten
  • Missie IV - Kwaliteit van leven voor mensen met dementie

Een korte samenvatting en de gehouden presentaties per sessie vindt u hieronder terug.

Leefstijl en leefomgeving

In 2040 is de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en ongezonde leefomgeving met 30% afgenomen. Nederland investeert, grotendeels ongemerkt, veel in preventie. Om dit in de komende decennia uit te bouwen, is publiek-private inzet nodig voor het overige preventiepotentieel in onze leefstijl en leefomgeving. Tijdens deze sessie liet moderator Carmen van Vilsteren de deelnemers op een interactieve manier over verschillende actuele onderwerpen rondom preventie nadenken. De onderwerpen die tijdens deze sessie aan bod kwamen:

  • Hoe meet je preventie?
  • Strategieën om specifiek kwetsbare burgers te bereiken
  • Businessmodellen in preventie
  • De rol van e-health in preventie
  • De rol van zorgverzekeraars in preventie

Zorg op de juiste plek

In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) georganiseerd, samen met het netwerk rond mensen. GROZ staat voor de kanteling van de gezondheidszorg en is letterlijk een keerwoord van het woord ZORG, waarbij niet de Z van ziekte vooropstaat, maar de G van gezondheid. Binnen GROZ slaan burgers, zorgprofessionals, ondernemers, wetenschappers, financiers en overheid de handen ineen, zowel op lokaal als nationaal niveau. Dit doen zij in een GROZzerdam: fieldlabs in een buurt, wijk, gemeente of dorpsgemeenschap. Onder leiding van Jan Smelik (Nederland Zorgt voor Elkaar) presenteerden vier GROZzerdammen – Noordelijke Maasvallei, Utrecht, Deventer en Eindhoven – zich tijdens deze interactieve sessie over hun werkmethode. Daarnaast brachten ze hun prangende vragen de zaal in ter discussie, zoals: hoe betrekken we het lokale MKB beter? Na de presentaties volgden levendige gesprekken tussen de aanwezigen en de GROZzerdam vertegenwoordigers.

Mensen met chronische ziekten

In 2030 is van de mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking het deel dat naar wens en vermogen kan meedoen in de samenleving met 25% toegenomen. Het aantal mensen met chronische aandoeningen stijgt de komende jaren flink. Meedoen en maatschappelijke participatie kan van doorslaggevend belang zijn voor het ervaren van kwaliteit van leven. Drie sprekers vertelden hoe zij in hun werk bijdragen aan het meedoen van chronisch zieken in de samenleving. Roland de Wolf (patiëntenvereniging hersenletsel.nl) ging in op wat kwaliteit van leven precies betekent. Jolanda de Vries (Radboud UMC) lichtte toe hoe de PPP ImmuneHealthXL is ontstaan en hoe zij patiënten betrekken in onderzoek naar immuunziekten. Wouter Eijgelaar (Nierstichting) vertelde over de agendasetting Nierziekte de Baas en lichtte het maatschappelijk investeringsfonds INZET toe. Onder leiding van moderator Bernique Tool (Maag Lever Darm Stichting) kwamen discussies op gang.

Kwaliteit van leven

In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen. Dementie heeft een enorme impact op de levenskwaliteit van degene die eraan lijdt en zijn of haar directe omgeving. Tijdens deze inspirerende sessie, onder leiding van Marco Blom van Alzheimer Nederland, hebben drie sprekers de zaal meegenomen in hun verhaal om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verbeteren. Dr. Franka Meiland heeft vanuit wetenschappelijk oogpunt verteld wat mensen met dementie belangrijk vinden. Jan-Kees van Wijnen, medeoprichter van zorginstelling Tante Louise, heeft de zaal uitgelegd hoe zij op een vooruitstrevende wijze de kwaliteit van leven voor mensen met dementie in hun zorginstellingen verbeteren. Gerda van Ginneken, trainer van Samen Dementievriendelijk, heeft ons geleerd dat het belangrijk is om ‘sensitief’ te worden voor mensen met dementie.

Presentaties

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website