Tijdens de tweede sessieronde vonden er vier parallelle workshops plaats, allemaal afkomstig uit vier verschillende themalijnen.

De vier workshops tijdens de tweede ronde waren:

  • Juridische blik op samenwerkingsafspraken
  • Zorg voor innoveren: Verschillende innovatieroutes
  • Pitch & match: patiënt zoekt onderzoeker
  • Creatieve oplossingen voor gezondheid en zorg

Een korte samenvatting plus de gehouden presentaties per sessie vindt u hieronder terug.

Juridische blik op samenwerkings-afspraken

Voor publiek-private samenwerking is het van belang dat samenwerkende partijen het een en ander vastleggen voordat ze aan een samenwerkingsproject beginnen. Onze jurist Marjan Akkermans gaf inzicht in hoe je dit het beste kunt doen, en aan welke onderdelen de partijen extra aandacht moeten besteden. Het thema ‘staatssteun’ stond hierin centraal. Tevens was er aandacht voor het ‘Open Access’ beleid van ZonMw, dat als doel heeft de voordelen van publieke investeringen in onderzoek te vergroten door onderzoekers hun publicaties verplicht voor iedereen gratis online toegankelijk te maken. Marjan behandelde deze thema’s aan de hand van een aantal voorbeelden.

Zorg voor innoveren: verschillende innovatieroutes

In deze sessie presenteerde Gerrit Kaper (NZa) een algemene introductie over Zorg voor innoveren, het centrale aanspreekpunt vanuit de overheid voor zorginnovatoren. Zorg voor innoveren adviseert (loket), informeert (kennisbank en nieuwsbrief) en verbindt (netwerkbijeenkomsten). Daarna bracht Gerrit het nieuws dat Zorg voor innoveren begin maart is gestart met een subsidieregeling waarmee innovatoren implementatie- en opschalingscoaching kunnen inkopen.

Na de introductie volgde een paneldiscussie met vertegenwoordigers van de Zvi partners, onder leiding van Andrée Schram (RVO).

Pitch&Match: patiënt zoekt onderzoeker

Tijdens de sessie Pitch&Match: patiënt zoekt onderzoeker vertelden Hanneke Hulst (neurowetenschapper, Amsterdam UMC) en Frans Kingma (ervaringsdeskundige, MS vereniging) in een interview over hun ervaringen met de workshop die zij hadden georganiseerd. Verschillende disciplines, bestaande uit mantelzorgers, patiënten, onderzoekers, therapeuten, neurologen, hadden zich verenigd om samen knelpunten te identificeren waar ze mee aan de slag gaan. Vervolgens gaven vier patiëntenorganisaties Crohn- en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland, Reumazorg Nederland, Psoriasispatiënten Nederland en PKAN een pitch over hun onderzoeksprioriteiten zoals vermoeidheid, wat doen patiënten zelf en mooie momenten creëren voor patiënten. Vanuit verschillende expertises in de zaal werd er in groepen met de patiëntenorganisaties meegedacht.

Creatieve oplossingen voor gezondheid en zorg

Innovatie kan veel beter, als we ruimte maken voor ideeën uit de kunst. Met deze centrale boodschap begon een inspirerend betoog van ondernemer Rodolfo Groenewoud – van Vliet, oprichter van In4Art. Aan de hand van voorbeelden uit kunst en design werd tijdens deze sessie besproken hoe creatieven die zich bezighouden met het bevragen of hacken van technologie, het uit het lab halen van weten-schappelijke experimenten en het verkennen van nieuwe paden naar vooruitgang tot concepten en prototypes komen die een startpunt kunnen zijn van verantwoorde innovaties. Het moeilijkste aan innoveren is niet het hebben van een idee, maar het redden ervan. Daardoor werd het een levendige sessie met publieke en private partijen die aangaven hoe zij ruimte kunnen maken voor kunst gedreven innovatie.

Presentaties

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website