De LSH PPS dag op 9 maart was weer een groot succes. Onderzoekers, ondernemers, kennisinstellingen en vertegenwoordigers van patiënten kwamen online samen om de mogelijkheden rondom publiek-private samenwerking te leren kennen.

Het was even wennen, dit jaar geen live event. In plaats daarvan kwamen de sprekers samen in de Prodentfabriek in Amersfoort en volgden de 350 deelnemers de LSH PPS dag via de digitale weg. Véronique Timmerhuis (Directeur ZonMw) en Nico van Meeteren (Directeur Health~Holland) openden de LSH PPS dag. Het gesprek kwam al snel op gang. Deelnemers zochten onderling verbinding en er werd uiteindelijk flink genetwerkt op het online platform.

“Met kennis en innovatie werken aan een goede gezondheid voor iedereen. Daar staat ZonMw voor. Dat lukt alleen met veel en sterke samenwerkingen. Ik kijk er naar uit!” - Véronique Timmerhuis

Programma-onderdelen

Rondetafelgesprekken

Het missiegedreven innovatiebeleid, kennis, onderzoek en innovatie.

Naar het rondetafelgesprek 1

Samenwerking via PPP/PPS, de quadruple helix en de rol van patiënt en burger.

Naar het rondetafelgesprek 2
“+5, -30! Én: levenslang meedoen, naar believen en vermogen. Spannend! We hebben zoiets dergelijks nog nooit gedaan, dus ik denk dat we het SAMEN wel kunnen!” - Nico van Meeteren

Sessies

Van toekomstbeelden naar toekomstgerichte actie voor noodzakelijke impact. Hoe kunnen we gezamenlijk naar een toekomstbeeld toewerken?

Ga naar sessie 1

Samenwerking rondom data gedreven onderzoek, innovatie en reguliere dienstverlening in de zorg. Wat er nodig is om tot een integrale aanpak en samenwerking te komen?

Ga naar sessie 2

“Citizen science”: burgers nemen het initiatief! Hoe een burger kan bijdragen aan de transitie naar zelf- en samenmanagement van gezondheid, en het ‘meedoen’ en ‘ertoe doen’ in de samenleving.

Ga naar sessie 3

Hoe werkt dat nou, een PPP of PPS aangaan met elkaar? Handvaten voor het starten van een publiek-private samenwerking.

Ga naar sessie 4

Warme technologie: design met én voor mensen met dementie. Hoe zorg je dat het welzijn van patiënten met technologie ondersteund en verbeterd wordt?

Ga naar sessie 5

Subsidie-estafette

Tijdens de LSH PPS dag werden nieuwe openstaande subsidies gepresenteerd. Bekijk alle openstaande subsidies en lees Hoe werkt subsidie aanvragen?

Impressie van de dag

In samenwerking met:

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website