Na welkomstwoorden en introducties van Merik Seven en Nico van Meeteren verzorgde Lea Bouwmeester tijdens de plenaire opening van de Life Sciences & Health publiek-private samenwerking dag 2022 haar keynote lezing 'Samenwerkend de toekomst tegemoet'.

Lea Bouwmeester

Lea Bouwmeester gebruikte de plenaire opening van de LSH PPS dag 2022 voor een inspirerend verhaal. Voor een publiek-private samenwerking met een maatschappelijk belang, is een verdienmodel nodig, stelde Lea. Verdienen aan functioneren, aan kwaliteit van leven; waardoor je kunt besparen op kosten voor de zorg. Het draait om investeren in vitaliteit en besparen op kosten van ‘reparatie’. Dat vraagt om samenwerking. Ze bellichte hierbij het belang van een gezamenlijk perspectief, de gelijkwaardigheid van de partners en het vieren van ook de kleinere successen op weg naar het einddoel.

Lea pleitte ervoor om bestaande kansen te pakken. Zoals het breder inzetten van serviceconcepten in de wijk, het promoten van verander- en digitale vaardigheden en: íedereen laten meedoen. Want samen weten we meer, kunnen we meer en zijn we in staat slimmere antwoorden te vinden.

Download Lea's presentatie

Merik Seven

Merik Seven, directeur Programma's bij ZonMw, verwelkomde de deelnemers aan de zevende LSH PPS dag, als plaatsvervanger van de verhinderde directeur Veronique Timmerhuis.

Hij benadrukte dat er samenwerking nodig is tussen alle aanwezige burger/patiënten- verenigingen, onderzoekers, ondernemers, overheid, om te komen tot een noodzakelijke transitie in zorg en gezondheid.

Nico van Meeteren

Nico van Meeteren, algemeen directeur Health~Holland, herinnerde aan de centrale missie van het Ministerie van VWS: plus 5, min 30.

Dat is de toekomstvisie dat in 2040 alle Nederlanders vijf jaar langer in goede gezondheid leven, met een afname van 30% in gezondheidsverschillen tussen socialeconomische groepen. Het halen van die doelstellingen is alleen mogelijk via brede samenwerking.

Terug naar de homepage

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website