Tijdens de eerste sessieronde vonden er vier parallelle kennissessies plaats.

De vier kenissessies tijdens de eerste ronde waren:

  • Een Alzheimer bloedtest ontwikkelen: hoe werken publieke en private partners samen?
  • Citizen Science: burgergedreven onderzoek
  • De weg naar het starten van een publiek-private samenwerking
  • SET-up: geleerde lessen over opschaling van e-health

Een korte samenvatting en de presentaties per sessie vindt u hieronder.

Een Alzheimer bloedtest ontwikkelen

Tijdens deze paneldiscussie, onder leiding van Suzanne Spliethoff, kwam als eerste Charlotte Teunissen (Amsterdam UMC) aan het woord. Ze leidt het bloedbiomarker onderzoek binnen het grotere consortium ABOARD. Ze lichtte kort de stand van zaken rondom te ontwikkeling van de bloedtest toe. Ze benadrukte het belang van de combinatie van biomarkers voor een betere diagnose en prognose. Ook benadrukte ze dat er al veel werk gedaan is en dat de ontwikkeling snel gaat, maar dat er ook nog veel moet gebeuren. 

Na deze introductie van het onderwerp sloten Dinant Bekkenkamp (Alzheimer Nederland) en Koen Dewaele (ADx Neurosciences) aan.
De interactie met de zaal toonde aan dat de meningen sterk uiteen liepen en dat meer tijd voor uitgebreidere discussie welkom was geweest.
Een belangrijke boodschap die het panel meegaf was dat de bloedbiomarkers vooral aanvullend zijn op de huidige diagnostische tests. En dat zowel bedrijven als ervaringsdeskundigen een belangrijke rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van de bloedtest.

Download de presentatie

Citizen Science

Met Karen van Ruiten (programmavoorzitter Citizen Science voor Gezondheid en zorg) als voorzitter ging een deskundig panel in op twee stellingen. Annemarie Wagemakers (Universiteit Wageningen), Jan Smelik (Nederland Zorgt voor Elkaar), Henk Duinkerken (ervaringsdeskundige) en Jurgen van der Heijden (Nederland Zorgt voor Elkaar) bespraken de stellingen 'Zonder Citizen Science creëren we geen gezonde burgers' en 'Burgers zullen nooit op een gelijkwaardig niveau mee kunnen doen in de wetenschap'.

In de discussies werd duidelijk dat dat de inbreng van burgers als onmisbaar voor onderzoek wordt beschouwd. Zeker als onderzoek impact moet hebben en goed in de praktijk moet kunnen landen. De discussie maakte duidelijk dat het huidige wetenschapssysteem niet goed ingericht lijkt voor het betrekken van burgers. Dat werd als struikelblok genoemd. Citizen Science is er dus nog niet. Het is een levendig onderzoeksgebied dat in opkomst is. Iedereen moet betrokken kunnen worden, maar om dit goed mogelijk te maken moet nog een aantal slagen gemaakt worden.

Een publiek-private samenwerking starten

Jolande Zijlstra (Health~Holland) modereerde deze sessie met sprekers Willem Fokkema (ACTA) en Chantal Huisman (Hogeschool Utrecht).
Willem vertelde het publiek over het opzetten van ORANGEHealth.NL: een nieuwe public-private partnership waarin verschillende partijen en specialisten op het gebied van mondzorg in Nederland samenwerken. Met het initiële idee is het consortium simpelweg aan het werk gegaan. Ze zetten een business plan en een taakverdeling op, waarmee zij richting een Match Call aanvraag werkten. Hiervoor werd ook een consultant ingeschakeld. Willem noemde het proces een 'long and winding road'. Chantal sprak over het opzetten van het project Goede nacht, betere dag, over praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg. Bij het vormen van het consortium was het onderwerp niet nieuw, maar wel herkenbaar en relevant.

Conclusie van deze sessie was dat verwachtings-management van belang is tijdens het vormen van een consortium. Dat levert een duidelijke taakverdeling op, alle partijen voelen zich gehoord én kunnen er zelf voldoende uit halen.

Download de presentatie

SET-up: de lessen

In deze sessie vertelden Lea Bouwmeester, Pasquelle van Ruiten (SET-up) en Eva Leemhuis (Actief Zorg) over de geleerde lessen in de opschaling van e-health na drie jaar SET-up. De Stimuleringsregeling E-health Thuis werd in het leven geroepen voor meer gebruikers, structurele inbedding en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren. SET-up is het ondersteuningsprogramma voor de regeling.

Pasquelle van Ruiten lichtte haar belangrijkste lessen toe. Begin bij visievorming; wat is het doel en welk probleem lost de e-health toepassing op? Betrek de eindgebruiker en zijn omgeving. Maak werk van draagvlak bij medewerkers en focus op duurzame inbedding.

Het enthousiasme van Eva Leemhuis alleen bleek niet voldoende om beeldschermzorg te implementeren binnen haar organisatie. Wat écht nodig was: een visie op het gebied van e-health en ondersteuning vanuit het management en de directie. En vooral: enthousiastelingen op de werkvloer. Zij kunnen hun collega’s meekrijgen in de veranderingen en nieuwe werkwijze.

Download de presentatie

Terug naar de homepage

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website