Tijdens de tweede sessieronde vonden er vier parallelle workshops plaats, allemaal afkomstig uit vier verschillende themalijnen.

De vier interactieve sessies tijdens de tweede ronde waren:

  • Co-creatie in de wijk: de burgerstem aan de bestuurstafel
  • Inspireren met impact
  • Toekomstbeelden in actie: meedoen en ertoe doen met iedereen
  • Zorg voor innoveren x Zorginnovatie.nl: hoe innoveer je samen?

Een korte samenvatting plus de gehouden presentaties per sessie leest u via onderstaande links.

Co-creatie in de wijk

Bij de opening van deze sessie vertelde Kirsten van Spronsen (Health~Holland) over GROZ. Onderdeel van deze omkering van de zorg  is dat we moeten beginnen bij de inwoners. Bij GROZ gebeurt dit in fieldlabs. Deze keken naar plekken waar het  goed ging, maar waar het succes niet werd opgepakt door het systeem.

Marianne de Jong (penvoerder GROZUtrecht) vertelde over hoe deze beweging in Utrecht is ontstaan. In drie wijken wordt nu door verschillende partijen mét de bewoners samengewerkt om de zorg te kantelen. In zo’n regionaal samenwerkingsverband moeten de bestuurders van al deze partijen over hun eigen grenzen heen kijken. Want hoe ga je om met die bewoners? Hoe geef je de bewoners een eigen positie in deze gesprekken?

Sessiedeelnemers gingen in groepjes aan de slag met vragen als ‘wat zijn de belangen van de bewoner’, ‘hoe voelt de bewoner zich gehoord’ en ‘hoe verhoudt dit zich met de belangen van bestuurders’. Uiteindelijk de deelnemers het erover eens dat de vraag anders gesteld moet worden: wat kunnen bestuurders kunnen doen om bij bewoners aan te sluiten. Het is belangrijk om juist naar de mensen in de wijk toe gaan om te zien wat er écht nodig is.

Download de presentatie

Inspireren met impact

Onder leiding van Marianne Biegstraaten (ZonMw) kwam het thema 'impact' aan de orde. Sarah Slaghuis (ZonMw) signaleerde dat onderzoekers impact vaak lastig vinden. Daarom ondersteunt ZonMw ze daarbij. Door al vanaf programmering aandacht te geven aan impact, is de verwachting dat resultaten van het onderzoek echt tot structurele maatschappelijke veranderingen zullen leiden. Ook licht Sarah een aantal overeenkomsten toe tussen de impact-aanpak van ZonMw en die van NWO.

Anke Stekelenburg (NWO) legt op hoofdlijnen de verschillende onderdelen van de Impact plan benadering uit. Ze benadrukt dat de impact plan benadering géén lineair proces is, maar dat het gaat om een denkproces. Ze heeft als tips: benoem een chef impact plan in je project én volg de gloednieuwe e-learning impact die NWO heeft ontwikkeld.

Rutger van de Leur (IMDI/UMC Utrecht), vertelt over de ervaringen van het consortium met het opstellen en toepassen van de impact plan benadering. Wat hem opviel bij het opstellen van de impact plan-benadering is de omgekeerde volgorde.

De sessie werd afgesloten met de uitwisseling van ervaringen van de deelnemers.

Download de presentatie

Toekomstbeelden in actie

In deze door Nico van Meeteren (Health~Holland) geleide sessie stond het bespreken van de gezondheidsverschillen in Nederland en het delen van ervaringen centraal. Nico en Patricia Heijdenrijk (Pharos), schetsten die gezondheidsverschillen. Vervolgens deelde Chandra Verstappen (Pharos) verschillende quotes van taalambassadeurs voor wie het een drempel is om mee te doen aan de samenleving, omdat ze de informatie niet altijd goed begrijpen. Ze riep dan ook op samen aan de slag te gaan met co-creatie, betrekken en  bereiken.

Het interactieve deel van de sessie ging uit van verhalen van vier mensen uit het boek ‘Gezichten van een onzeker bestaan’, ontwikkeld door RVS. In vier groepen bespraken deelnemers hun ervaringen met gezondheidsverschillen in hun eigen omgeving. Interessante gesprekken en discussies kwamen op gang, met verrassende inzichten tot gevolg. Tenslotte sloot Patricia Heijdenrijk de sessie af met het dieper ingaan op de gezondheidsverschillen in Nederland. Er werd samen met de aanwezigen in de zaal gediscussieerd over de beste aanpak om deze gezondheidsverschillen te verminderen.

Download de presentatie

Samen innoveren

De sessie werd geopend door Babette Dingemans (Zorginnovatie.nl) en Maxime de Gooijer (Zorg voor innoveren) en gemodereerd door Leo Jetten (Zorg voor innoveren).

René Loek en Monique van Dijk (Vivica Health & Lifestyle) deelden het verhaal van hun applicatie. René en Monique wilden een applicatie die de huidige zorgverlening optimaliseert voor alle betrokken zorgverleners en die voor de patiënt meer gepersonaliseerde zorg mogelijk maakt. In samenwerking met borstkankerpatiënten, medici, oncologiefysiotherapeuten, diëtisten, wetenschappers en personal trainers gingen ze de uitdaging aan. Als tips gaf René mee om een innovatie aan te laten sluiten bij het Quadruple aim of VBHC model en bij je doelgroep, een duidelijk beeld te hebben hoe je continuïteit geeft aan je oplossing en in een vroeg stadium alle relevante stakeholders te betrekken.

IC-verpleegkundige Jasen Hashemin zag samen met collega Pieter Tegelaers een manier om de zorg te verbeteren op de plek waar het plaatsvindt: op de directe werkvloer. TrueSim werd geboren; een Mixed Reality bril die een stukje virtuele wereld onderdeel van de echte wereld maakt. Jasen deelde enthousiast zijn route naar succes.

Download de presentatie

Terug naar de homepage

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website