Digitale handreiking november 2015

Lokale integrale aanpak voor gezondheid

Competenties en vaardigheden

Lokale integrale aanpak voor gezondheid

Competenties en vaardigheden

Competentieprofiel Gezondheidsbevordering en Preventie – versie 1.0

Een co-productie van landelijke organisaties en kennisinstituten, opleidingen en het beroepenveld van gezondheidsbevordering en preventie.

Samenwerkingscompetenties beleid, onderzoek en praktijk (BOP); voor effectieve interventies in sport, bewegen en onderwijs. Van de Driessen Mareeuw et al. (2012). Leiden, TNO.

In opdracht van de het deelproject 'Effectiviteit Interventies' van het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs, heeft TNO samen met de NSPOH in kaart gebracht welke gemeenschappelijke competenties nodig zijn voor de samenwerking BOP (Beleid, Onderzoek en Praktijk) bij sport en beweeginterventies in de setting school. Dit is gebeurd in 6 stappen.

Spectrum – bundeling van artikelen

De publieke gezondheidszorg heeft zich de laatste 10 jaar sterk ontwikkeld. Professionals moeten steeds meer leren te opereren in de driehoek beleid - onderzoek - praktijk, samenwerken in netwerken wordt steeds belangrijker, de structuur van opleiden van artsen in de sector is veranderd, de relaties tussen arbeid en gezondheid wordt steeds belangrijker gevonden, en dat alles in een snel veranderende samenleving die een deel van deze 10 jaar economische voorspoed kende, maar daarna in een financiële crisis geraakte.

In de 10 jaar van haar bestaan heeft de NSPOH steeds gepoogd de professionals in de sector zo goed mogelijk uit te rusten om de opgaven in de praktijk aan te pakken en goed voorbereid te zijn op de uitdagingen van morgen. Om de balans op te maken van die 10 jaar en ook vooruit te blikken naar de toekomst hebben ze een aantal belangrijke partijen om hun opinie gevraagd. Wat vinden werkgevers van de huidige (postinitiële) opleidingen voor professionals? Is het onderwijsaanbod voldoende afgestemd op behoeften van werkgevers? Zijn professionals in de sector voldoende geoutilleerd om bij te dragen aan innovatie en toepassing van nieuwe kennis? En wat vinden de professionals zelf?

Deze vragen komen in de bijdragen van achtereenvolgens Niek Klazinga (AMC/OECD), Frank Klaassen en Annette Duenk (GGD Nederland), Marianne Donker en Cilia Kleijwegt (VWS), Ciska Koning - van den Berg van Saparoea (KAMG), Monique Leijen (V&VN), en Jeanet Bruil en Martijntje Bakker (ZonMw) aan de orde. Afgesloten wordt met een reactie van Manon Penris en Petrien Uniken Venema (NSPOH).

Professionalisering in de gezondheidsbevordering

Dit artikel bespreekt enkele ontwikkelingen in het veld van gezondheidsbevordering en de implicaties hiervan voor de professionalisering van de gezondheidsbevorderaars. Jong, R. de, Bron, M., Boonekamp, G., Postma, A., Keijsers, J. Tsg jaargang 88 (2010; nr 5), p 247-249.

Integrale aanpak multiproblematiek en arbeidstoeleiding; Handreiking voor professionals die een integraal team opzetten of herijken.

Afbeelding Boek Integrale aanpak multiproblematiek en arbeidstoedeling