Tijdens de maatschappelijke diensttijd (MDT) ontdekken jongeren hun talenten, leren ze nieuwe vaardigheden, ontmoeten nieuwe mensen en werken ze aan hun toekomst. Terwijl jongeren zich vrijwillig inzetten voor anderen, dragen ze een steentje bij aan een sterkere samenleving.

MDT draagt bij aan de ontwikkeling van de talenten van jongeren, terwijl ze iets goeds doen voor een ander en zich inzetten voor de samenleving. Jongeren helpen bij een project of verrichten werkzaamheden voor een vereniging, een instelling, school, of andere organisatie. Of ze zetten een nieuw project op. Tijdens MDT krijgen jongeren trainingen en begeleiding, en werken ze aan hun eigen ontwikkeling. Ze ontmoeten mensen buiten hun eigen leefwereld. Aan het eind van het traject ontvangen jongeren vaak een certificaat.

Vorig jaar ging MDT officieel van start. Het doel is dat alle jongeren van 14 tot en met 27 jaar in hun eigen omgeving een aantrekkelijke MDT kunnen doen, die aansluit bij hun interesses, wensen en mogelijkheden. Daarom wordt met subsidieronde 4c toegewerkt naar een landelijk dekkend netwerk, zodat er een passend MDT aanbod is voor alle jongeren in hun eigen regio. Deze publicatie geeft uitleg over de nieuwe subsidieronde van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd die ZonMw uitschrijft. Deze subsidieronde bestaat uit 3 programmalijnen waarin u een subsidieaanvraag kunt indienen. Hieronder vindt u samenvattingen van de 3 programmalijnen, die u helpen om snel te kunnen zien of deze subsidieronde iets voor uw organisatie is.

Let op! Deze samenvatting is geen vervanging van de formele subsidieoproep. Als u een subsidieaanvraag wilt indienen, is het belangrijk dat u de volledige subsidieoproep aandachtig leest.

3 programmalijnen - welke programmalijn past bij mijn project?

Deze subsidieronde bestaat uit 3 verschillende programmalijnen. Bedenk van tevoren goed in welke programmalijn(en) u uw subsidieaanvra(a)g(en) in wilt dienen. Voor iedere lijn gelden andere voorwaarden. Hieronder wordt duidelijk wat het verschil is tussen de verschillende programmalijn en bij welke programmalijn u een subsidieaanvraag kunt indienen. Door te klikken op de onderstaande blokken komt u uit bij een samenvatting van de desbetreffende programmalijn.

In programmalijn 1 kunnen subsidieaanvragen ingediend worden voor het starten of uitbreiden van een MDT-project, om het aanbod te vergroten en het MDT-netwerk uit te breiden. Jongeren zetten zich in maximaal 6 maanden voor 80 uur in.

Wat houdt programmalijn 1 in?

Programmalijn 2 biedt ruimte voor subsidieaanvragen voor de intensieve variant MDT door gemeenten. Bij deze variant zetten jongeren zich 16 tot 24 uur per week in gedurende 4 tot 6 maanden.

Wat houdt programmalijn 2 in?

In programmalijn 3 kunt u subsidie aanvragen voor een MDT-project, waarbij de MDT (deels) in het onderwijs plaatsvindt. Jongeren zetten zich minimaal 80 uur gedurende maximaal 6 maanden in. De MDT blijft vrijwillig.

Wat houdt programmalijn 3 in?

In welke programmalijn(en) kan ik subsidie aanvragen?

Het is mogelijk dat gemeenten, instellingen in/voor het onderwijs en (maatschappelijke) organisaties in meerdere programmalijnen een subsidieaanvraag indienen. Het moeten wel verschillende aanvragen zijn die aansluiten bij de specifieke doelstellingen en voorwaarden.

Belangrijkste informatie op een rijtje

 

Meer weten?

Deze korte samenvattingen geven u snel een idee van de subsidieronde. Mocht u een aanvraag willen indienen, dan dient u de volledige subsidieoproep aandachtig te lezen.

Heeft u vragen?  Neem dan contact op met het programmasecretariaat (amd@zonmw.nl / 070 349 52 45 / 070 349 51 61).

ZonMw is partner van MDT

Relevante links

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website