Na succesvolle ervaringen met MDT-light projecten in de subsidierondes Helpen wanneer je nodig bent; ook dit is MDT en Perspectief voor de Jeugd met MDT, staat er nu een nieuwe subsidieronde open: MDT in Actie voor Oekraïne. In dit artikel vindt u beknopte informatie over de subsidieoproep en tips voor het opzetten van uw MDT-project.

Een oorlog laat niemand onberoerd. Ook jongeren zitten met heel wat vragen en gevoelens. Ze maken zich zorgen om hun leeftijdsgenoten en ervaren stressklachten.  Het is nodig deze jongeren perspectief te bieden en met ze in gesprek te gaan. MDT is een goed instrument gebleken om maatschappelijke impact te maken bij actuele thema’s. Het MDT-netwerk dat in de afgelopen 4 jaar ontstond weet wat er leeft onder jongeren, kan slagvaardig jongeren werven, begeleiden en maatschappelijk relevante activiteiten faciliteren. Waarbij jongeren iets doen voor een vluchteling, hun talent ontwikkelen en anderen ontmoeten.

Samenvatting subsidieoproep

Doel

Het doel van deze subsidieronde is jongeren van 14 t/m 27 jaar de mogelijkheid te bieden om zich in te zetten voor de maatschappelijke effecten die zijn ontstaan door de situatie in Oekraïne. Dit gebeurt in kortlopende projecten, waarin jongeren in totaal 32 uur aan de slag gaan. Ook jongeren die gevlucht zijn uit Oekraïne mogen deelnemen.

Het gaat om activiteiten voor en door jongeren, die zich richten op maatschappelijke effecten van de oorlog in Oekraïne. Concreet kan gedacht worden aan initiatieven waar jongeren:

 • een inzamelingsactie opzetten om bijvoorbeeld voedsel, kleding, goederen of speelgoed in te zamelen;
 • zich inzetten als buddy voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland, bijvoorbeeld door ze wegwijs te maken in Nederland als gezinsmaatje, taalhulp, voorleeshulp, of door simpelweg tijd door te brengen samen
 • activiteiten organiseren voor de Oekraïense vluchtelingen;
 • activiteiten organiseren die zich richten op Nederlandse jongeren of statushouders en gaan over het omgaan met stress of angsten die boven komen drijven door de oorlog in Oekraïne.

Voorwaarden

Net als bij een regulier MDT-traject moet er sprake zijn van maatschappelijke impact en moet worden bijdragen aan de 3 MDT-doelstellingen:

1) jongeren doen iets voor een ander en/of de samenleving;
2) jongeren werken aan talentontwikkeling;
3) er is sprake van ontmoeting

De belangrijkste voorwaarden op een rij:

 • Het initiatief speelt in op maatschappelijke effecten die zijn ontstaan door de oorlog in Oekraïne.
 • Jongeren die meedoen vallen binnen de doelgroep van MDT, dus jongeren van 14 tot en met 27 jaar. Verder mogen meedoen:

1) Vluchtelingen uit andere landen indien zij statushouder zijn;
2) Oekraïense vluchtelingen indien zij staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP);
3) Jongeren van reguliere MDT-projecten, zolang deze deelname aanvullend is op hun huidige traject. Dubbeltelling van de uren is niet toegestaan.

 • Elke jongere besteedt in totaal 32 uur in maximaal 8 weken.
 • Er is sprake van een samenwerking met gemeenten en/of lokale (welzijns)organisaties die zich ook bezighouden met (activiteiten voor) vluchtelingen.
 • Samenwerkende organisaties hebben de juiste expertise in huis om jongeren te kunnen begeleiden.
 • Het initiatief sluit aan bij de leefwereld van jongeren en stimuleert jongerenparticipatie in alle fasen van het project.
 • Het is toegestaan om aanvullende financiering van derden, zoals fondsen, in te zetten.

Aanvragen

Alleen lopende MDT-projecten kunnen subsidie aanvragen. Heb je geen lopend MDT-project, maar denk je dat je wel kan bijdragen? Zorg dan dat je contact opneemt met de lokale MDT-organisatie. Als je hiermee in contact wilt komen, kun je een mail sturen naar amd@zonmw.nl.

Belangrijke data

Deadline indiening:  donderdag 23 juni 2022, 14.00 uur

Heeft u vragen over de subsidieoproep? Meld u dan via deze link aan voor een van de digitale spreekuren. Deze vinden plaats op:

Maandag         23 mei 2022, 13.00 - 14.00 uur
Maandag         30 mei 2022, 14.00 - 15.00 uur

Dinsdag             7 juni 2022, 15.00 - 16.00 uur
Donderdag    16 juni 2022, 15.00 - 16.00 uur
Dinsdag            21 juni 2022, 11.00 - 12.00 uur

Veelgestelde vragen

Nuttige websites om je in te lezen

Er komt wel wat kijken bij het organiseren van een activiteit met/voor Oekraïense vluchtelingen. Bereid jezelf goed voor. Leef je in in de context van Oekraïense vluchtelingen of statushouders voordat je aan de slag gaat. Dat kan met behulp van de volgende bronnen:

 • Op de website refugeehelp.nl vind je veel informatie over hoe dingen voor Oekraïense vluchtelingen geregeld zijn in Nederland.
 • Wil je weten hoe het onderwijs voor kinderen uit Oekraïne is geregeld? Bekijk dan de website Onderwijsvooroekraine.nl.
 • Lees de tips van het Kenniscentrum Kinder en Jeugdpsychiatrie over wat je als professional kunt doen voor kinderen en jongeren uit Oekraïne.
 • Wil je weten hoe je als (zorg)professional of vrijwilliger op een cultuursensitieve en persoonsgerichte manier gesprekken aangaat met mensen met een vluchtelingenachtergrond? Bekijk dan deze e-learning van Pharos.

Afstemmen en samenwerken met de juiste partijen

In jouw project is het belangrijk om samenwerking te zoeken met de juiste partijen, zodat jouw aanbod aanvullend is bij de activiteiten die er al zijn en aansluit bij de behoeften die er spelen.. Denk hiervoor aan samenwerking met organisaties die zich bezighouden met de opvang en zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne, lokale partijen die betrokken zijn bij en ervaringsdeskundigheid hebben met deze doelgroep en MDT-projecten die al werken met vluchtelingen.

De belangrijkste boodschap die we je mee willen geven: zorg dat je jouw initiatief afstemt met de juiste organisaties, zoals de veiligheidsregio, vluchtelingenwerk of het AZC.

Veiligheidsregio's

Nederland telt 25 veiligheidsregio's. Iedere veiligheidsregio zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van dat gebied. Ze zijn onder andere verantwoordelijk voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening in de regio. De veiligheidsregio's maken deel uit van de nationale crisisstructuur. Meer over deze crisisstructuur vindt u op de website van de NCTV.

De veiligheidsregio's zorgen in crisissituaties ervoor dat alles goed geregeld wordt. In dit geval sturen ze gemeenten aan voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Gemeenten schakelen hiervoor de hulp in van lokale maatschappelijke organisaties. Hier vind je een overzicht van alle veiligheidsregio’s.

COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers)

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in de asielzoekerscentra (AZC’s). Dit betreft dus niet de vluchtelingen uit Oekraïne. Omdat zij Europeanen zijn, kunnen zij sinds 2017 zonder visum vrij reizen naar de Europese Unie. Hierdoor is een asielaanvraag geen voorwaarde voor een legaal kortdurend verblijf in Nederland.

Omdat deze oorlog ook effect kan hebben op andere vluchtelingen, kan je ervoor kiezen je project (ook) te richten op deze doelgroep. In dat geval is het COA wel een belangrijke samenwerkingspartner, zeker als je activiteiten in het AZC wilt gaan aanbieden. Stem in dat geval de activiteiten af met het desbetreffende AZC. Zij weten ook waar in dat AZC behoefte aan is (zijn er bijvoorbeeld wel jongeren in het AZC?). Daarnaast zorgen jullie hiermee samen voor voldoende spreiding van activiteiten op/voor de verschillende locaties.

Wil je weten welke AZC’s en opvanglocaties bij jou in de buurt zijn? Ga dan naar de Locatiezoeker van COA.

VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk begeleidt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden. Zo biedt deze organisatie vluchtelingen een luisterend oor, wijzen hen op hun rechten en plichten en helpen bij de integratie in Nederland.

Op dit moment krijgt Vluchtelingenwerk veel vragen van Oekraïense vluchtelingen en mensen die hen willen helpen. VluchtelingenWerk speelt een coördinerende rol in het aanbod van burgerinitiatieven. Mogelijk is jouw project een mooie aanvulling op de begeleiding of ondersteuning die Vluchtelingenwerk al biedt. Zorg dat je jouw plannen goed afstemt met de lokale afdeling van VluchtelingenWerk.

Op het platform Nederland voor vluchtelingen kunnen mensen terecht die vluchtelingen in Nederland willen steunen. Als wegwijzer voor Oekraïense vluchtelingen lanceerden zij onlangs het platform Refugeehelp.nl.

Het Leger des Heils

Het Leger des Heils werkt samen de overheid en een consortium van maatschappelijke organisaties (bestaande uit Takecarebnb, het Rode Kruis, NLvoorelkaar en Vluchtelingenwerk Nederland) dagelijks aan het bieden van een veilig thuis voor de vluchtelingen. Ze runnen de opvanglocaties waar ze begeleiding en ondersteuning leveren.  

Het Leger des Heils merkt dat er behoefte is aan integratie in de samenleving en begeleiding naar werk. Daarom zoeken ze regionaal naar samenwerking met lokale initiatieven zoals buddyprojecten. Daar kan jouw project mogelijk wat in betekenen.

Daarnaast kunnen MDT-trajecten in samenwerking met het Leger des Heils ondersteunen bij:

 • Dagbesteding/integratie: jongeren kunnen via MDT activiteiten opzetten voor en met vluchtelingen.
 • Goederen en geld: jongeren kunnen geld en goederen ophalen die nodig zijn voor de vluchtelingen in Nederland of voor de collega’s op de specifieke opvangcentra voor Oekraïense vluchtelingen. Het Leger des Heils biedt in dit geval de logistiek, MDT-jongeren kunnen gericht verzamelen.

Alle Leger des Heils adressen vind je op legerdesheils.nl.

Samenwerken met scholen

Naast de samenwerking met lokale organisaties die vluchtelingen opvangen en/of ondersteunen, kan het ook interessant zijn om de samenwerking met lokale scholen op te zoeken. Projecten geven namelijk scholen en docenten de mogelijkheid om de oorlog in Oekraïne een plek te geven in hun onderwijs. Denk aan vakken als maatschappijleer, geschiedenis, aardrijkskunde en burgerschap. Maar ook andere vakdocenten en onderwijsondersteuners kunnen hier aanknopingspunten in vinden voor projecten met en voor jongeren uit Oekraïne.

De korte MDT-trajecten uit deze subsidieronde lenen zich er goed voor om in een projectweek of een afgebakend project van een aantal weken te gieten. De weken rondom de zomervakantie zijn daarvoor vaak geschikt. Dit geeft ook de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier een band op te bouwen met de scholen in de omgeving van jouw MDT-project.

 

Samenwerken met MDT-projecten die werken met statushouders

Er zijn veel MDT-projecten die zich specifiek richten op statushouders. Daardoor hebben zij de nodige ervaring met deze groep mensen. Wil je weten hoe zij het werken met statushouders aanpakken? Waarbij de statushouder zowel de MDT’er kan zijn, als de doelgroep waar een jongere zich voor inzet. Vraag ze naar hun ervaring en tips!

Wil je contact met een van deze projecten? Stuur dan een e-mail naar amd@zonmw.nl. Dan brengen wij je in contact met de projectleider.

Extra gelden aanvragen

Wil je je project graag uitbreiden en heb je daarvoor aanvullende financiering nodig? Bijvoorbeeld omdat de gemiddelde kostprijs per MDT-jongere hoger is, of je meer jongeren wilt laten deelnemen? Dan mag je fondsen aanvragen bij derden. Je kunt hiervoor onder andere terecht bij het Vfonds.

Het Vfonds (het National Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) roept op tot aanvragen voor projecten die de actualiteit van de oorlog in Oekraïne belichten. Dit doet zij binnen de bestaande subsidiekaders met een versnelde beoordeling van 2 weken. Het gaat om een bedrag van maximaal 10.000 euro voor projecten die op de korte termijn kunnen plaatsvinden.
 
Kijk vóór indiening goed of jouw MDT-initiatief ook past binnen de kaders van Vfonds. Vergroot het bijvoorbeeld de kennis van oorlog en conflict én vergroot het daarnaast de vaardigheden die nodig zijn om actief bij te dragen aan een vreedzame samenleving? Alle criteria vind je terug in het beleidsplan en het subsidiekader van het Vfonds. Is er een match? Klik dan hier voor het aanvraagproces. Projectadviseurs van Vfonds zijn per e-mail bereikbaar via info@vfonds.nl en op maandag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur ook telefonisch bereikbaar via 030-200 68 33.

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website