ZonMw besteedt op verschillende manieren aandacht aan de implementatie van onderzoeksresultaten. Het onderzoeksprogramma ggz organiseerde op 12 maart 2019 de masterclass 'Implementatie in de ggz'. Projectleiders, professionals, cliënten en andere geïnteresseerden kwamen bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Inhoud

Effectieve implementatie

Pauline Goense, implementatiemedewerker bij ZonMw, opende de plenaire sessie met een presentatie over effectieve implementatie.

Plenaire sessie

Wat betekent implementatie precies en welke modellen ondersteunen je hierbij? De aanwezigen kregen in 30 minuten antwoorden op deze vraag. Pauline vertelde over verschillende modellen en theorieën en reikte op basis van één model handvatten aan hoe implementatie kan worden bevorderd.

Na de opwarmer van Pauline verdeelde de groep zich over de verschillende workshops.

Wet en regelgeving: bekostiging van de ggz

Marc Soeters, van Zorgmarktadvies, behandelde in zijn workshop hoe de zorg wordt bekostigd.

Bij de implementatie van onderzoeksresultaten is het ook belangrijk dat er rekening wordt gehouden met hoe de zorg is bekostigd. De geestelijke gezondheidzorg is opgedeeld in verschillende stelsels, waar in elk stelsel verschillende wetten gelden. Deelnemers kregen in vogelvlucht een kijkje in de keuken van deze verschillende wetten en kwamen meer te weten over de rolopvatting van zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten bij de inkoop van zorg. 

Presentatie Marc Soeters

Implementatie van e-health

Bettine Pluut workshop
Bettine Pluut workshop schrijven

Bettine Pluut gaf een workshop over de implementatie van e-health. Tijdens haar workshop kregen de deelnemers persoonlijk advies over de implementatie van e-health producten.

Er is een aantal manieren om e-health te implementeren, waaronder via co-creatie en patiëntenparticipatie. Om je product succesvol te implementeren is het belangrijk om patiënten bij zowel de opzet, uitvoering en implementatie van onderzoek te betrekken. Heb je al contact met de eindgebruiker? Wat zijn de wensen en behoeften van de doelgroep en in hoeverre is er een match met wat je gaat ontwikkelen? Aan de hand van concrete voorbeelden kregen de deelnemers adviezen voor een succesvolle implementatie van e-health

Presentatie Bettine Pluut - deel 1
Presentatie Bettine Pluut - deel 2

'We zijn snel op het middel gericht, maar het is ook belangrijk om aandacht te besteden aan andere aspecten, zoals de eindgebruiker. What’s in it for them?'

Ervaringskennis, praktijkkennis én wetenschap: een onafscheidelijk trio! - Akwa

Bij de workshop van Janneke Wentink - Van de Laar en Janneke Kramers van Akwa GGZ lag de focus met name op het verschil tussen zorgstandaarden, richtlijnen en generieke modules.

Akwa GGZ workshop 1
Akwa GGZ workshop 2

Akwa GGZ zet zich in om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Dit doet zij door te ondersteunen bij de (door)ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden, kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten. Maar wat is goede zorg, en wat is nu het verschil tussen zorgstandaarden, richtlijnen en generieke modules? Tijdens de workshop kregen de deelnemers hier inzicht in en werd gekeken hoe standaarden helpen de verbinding te leggen tussen wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis van zorgprofessionals én ervaringen van patiënten.

Presentatie Akwa GGZ

Implementatie met impact

Pauline Goense, implementatiemedewerker ZonMw, gaf haar workshop aan de hand van casussen van de deelnemers waarin zij problemen hadden met implementatie.

Voorafgaand aan deze workshop waren deelnemers gevraagd om na te denken over een casus waarbij ze tegen implementatieproblemen aanliepen. In kleine groepjes werd een casus uitgelicht, en werd vanuit perspectieven van verschillende stakeholders (onder andere behandelaar, patiënt, financier) gekeken wat mogelijke belemmerende of bevorderende factoren waren voor implementatie. Dit gaf vaak nieuwe inzichten in waar problemen bij implementatie vandaan kwamen, en in wat voor oplossingsrichting ze konden denken. 

Presentatie Pauline Goense

Afsluiting

Ellen Vedel, commissielid van het Onderzoeksprogramma ggz en bestuurslid van het Sinai centrum, bedankte de workshopleiders en vroeg om hun reacties. De workshopleiders gaven aan dat het een interessante middag was met actieve deelnemers en daarom veel interactie. De masterclass werd afgesloten met een borrel. 

Aflsuiting
Borrel masterclass

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website