Er is meer kennis nodig over oudere patiënten in het ziekenhuis om te kunnen kiezen voor zorg met betere uitkomsten. ZonMw pleit ervoor, samen met medisch specialisten, verpleegkundigen en ouderenvertegenwoordigers, te investeren in het wetenschappelijk én praktisch onderbouwen van een passende aanpak.

Inhoud

Arts met verpleegkundige, patiënt en familielid bij ziekenhuisbed
Foto: Studio Oostrum

Passende zorg voor iedereen

Het ziekenhuis is een belangrijke schakel in de keten van de zorg voor ouderen. Er kan steeds meer in de medische zorg en iedereen moet daarvan kunnen profiteren. Intussen zijn er ook grote verschillen tussen ouderen en wat zij belangrijk vinden. Net als ieder ander willen oudere patiënten de beste zorg die past bij wat er voor hen belangrijk is in de fase van hun leven. Maar er zijn duidelijke geluiden – zowel van zowel ouderen zelf als van medisch specialisten, verpleegkundige en verzorgenden – dat er meer kennis nodig is over de uitkomsten van behandelingen, om de zorg voor ouderen beter passend te maken. 

Lees het volledige rapport 'Meer aandacht voor ouderen in het ziekenhuis'

voorkant rapport

Kiezen voor zorg met betere uitkomsten voor de oudere patiënt

 

Download het signalement 'Meer aandacht voor ouderen in het ziekenhuis'

Het verdient sterk aanbeveling om een geïntegreerd programma rond ziekenhuiszorg voor ouderen op te zetten, waarbinnen de in dit signalement geschetste problematiek systematisch kan worden onderzocht en in de praktijk uitgetest. Binnen een geïntegreerd onderzoeksprogramma kunnen multicenterstudies op elkaar worden afgestemd met betrekking tot onderzoekspopulaties, te ontwikkelen instrumenten en de benodigde onderzoeksinfrastructuur. Ook biedt een dergelijk programma aanknopingspunten voor gerichte implementatie van kennis en innovatie in de zorgpraktijk. Zo kunnen de uitkomsten van de behandeling van ouderen in het ziekenhuis op grote schaal verbeteren. En daarmee de zelfredzaamheid van de patiënt en diens kwaliteit van leven. 

Conclusies en aanbevelingen

portret man voor schilderij

Arno Karstens: ‘We behandelen dezelfde patiënt, met hetzelfde doel’

Arno Karstens is sinds 2004 huisarts in Oudewater. Hij is daarnaast kaderhuisarts ouderengeneeskunde en voorzitter van de Landelijke Adviesgroep Eerstelijnsgeneeskunde voor Ouderen (LAEGO).

> Lees het interview

Portret vrouw in oefenzaal

Ellen Vreeburg: ‘Laat behandelaars van elkaar leren hoe je ‘de hele mens’ ziet’

Ellen Vreeburg (53) is sinds 2007 specialist ouderengeneeskunde bij Vivium Naarderheem. Daarnaast is zij kaderarts geriatrische revalidatie en stafdocent bij Gerion/VUmc en voorzitter van de raad van toezicht van Verenso.

> Lees het interview

Anjo Geluk: ‘Het integrale in ouderenzorg, dáár moeten we aan werken’

Drs. Anjo Geluk-Bleumink is voorzitter van Denktank 60+ Noord en betrokken bij BeterOud/NPO. Zij is lid van de ledenraad van MantelzorgNL en voorzitter van de centrale cliëntenraad van Zorggroep Oude en Nieuwe Land in haar woonplaats Steenwijk.

> Lees het interview

portret vrouw
portret man

Bart Berden: ‘De vraag is steeds: wat voegt deze behandeling toe aan iemands herstel?’

Prof. dr. Bart Berden is voorzitter van de raad van bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en bijzonder hoogleraar aan de TiasNimbas Business School (leerstoel ‘Organisation Development in Hospital Care’).

> Lees het interview

portret vrouw in ziekenhuis

Hanna Willems: ‘Driekwart van de oudere patiënten wil boven alles zelfredzaam blijven‘

Hanna Willems is klinisch geriater en internist ouderengeneeskunde in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Zij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) en voorzitter van de Adviescommissie Zorgevaluatie van de Federatie Medisch Specialisten.

> Lees het interview

Hieronder leest u 5 interviews die de problematiek vanuit verschillende perspectieven illustreren. In het rapport (dat u hieronder kunt downloaden) zijn samenvattingen van deze interviews opgenomen.

Interviews

We onderscheiden de volgende generieke vragen:

 • Kenmerken van de oudere patiënt:  kennis over kenmerken met betrekking tot veerkracht (en daarmee herstelvermogen); identificatie van biologische mechanismen die maken dat de impact van ziekten en behandelingen bij oudere patiënten fysiologisch vaak erg groot is;  welke voorspellers zijn er voor ‘acute events’ en kunnen we daar preventief iets mee?
   
 • Relevante uitkomsten: wat zijn voor oudere relevante uitkomsten van intensieve behandelingen; welke interventies (zoals prehabilitatie) zijn effectief in de preventie van ongunstige uitkomsten?
   
 • (Helpen bij) samen beslissen: welke voorspelmodellen en hulpmiddelen voor ‘samen beslissen’ kunnen we ontwikkelen of implementeren; hoe kunnen bewezen effectieve en doelmatige keuzestrategieën en behandelingen succesvol worden geïmplementeerd in de klinische praktijk; hoe komen we tot goede generieke interdisciplinaire strategieën waarin het multidisciplinaire team het meest doelmatig kan bijdragen aan behandelbeslissingen bij ouderen in het ziekenhuis?
   
 • Onderzoek en ontwikkeling: hoe kunnen de specifieke en individuele wensen en behoeften van oudere patiënten een structurele rol krijgen in wetenschap en richtlijnontwikkeling; zijn er integrale richtlijnen te ontwikkeling voor de behandeling van ouderen in het ziekenhuis; zijn er handreikingen of organisatiemodellen te ontwikkeling voor de verbetering van de zorg?
   
 • Systeemvraagstukken en praktijkverbetering: hoe kunnen we de zorg voor ouderen in het ziekenhuis multidisciplinair en transmuraal inrichten; wat het meest effectieve model en welke kennis en competentie hebben professionals daarbij nodig; welke rol in verbetering is er voor de diverse betrokken partijen?

 

De verschillende concrete vragen waar artsen, de oudere patiënt en naasten tegenaan kunnen lopen, zijn per situatie weer verschillend. Toch zijn er een paar duidelijke algemene vraagstukken te destilleren.

Welke vraagstukken vragen om een oplossing?

Samenvatting

Meer informatie
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Lees meer

Gerelateerde pagina's

Foto's: Leo Duyvestijn

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website