In deze publicatie vindt u een overzicht van het programma Memorabel vanuit verschillende invalshoeken. Wat ziet de commissie als meerwaarde van het programma, wat zijn op belangrijkste inzichten tot nu toe, welke projecten zijn gehonoreerd en inmiddels afgerond? Ook lichten we een aantal mooie resultaten uit.

 

Commissielid Saskia Danen en voorzitter Marianne de Visser blikken terug op 8 jaar Memorabel. Er is meer bekend over de processen die de ruim 50 vormen van dementie veroorzaken en is de zorg verbeterd. Ook werd de inbreng van ervaringsdeskundigen nadrukkelijk meegenomen, stellen zij.

Lees verder

Regelmatig verlaten mensen een geheugenpoli met de diagnose ‘MCI’: milde cognitieve klachten. Een groep internationale onderzoekers ontwikkelde een manier om het individuele risico op de ziekte van Alzheimer te berekenen.

Lees het artikel en bekijk de video

Op 4 november presenteren 4 onderzoekers namens ZonMw hun projectresultaten tijdens de programmasessie van Memorabel tijdens het jaarevent Deltaplan Dementie. Zij spreken over diagnostiek, fundamenteel onderzoek en zorg en ondersteuning.

Lees meer over deze projecten

Frontotemporale dementie (FTD) is een vorm van dementie die vaak al op relatief jonge leeftijd begint. Onderzoek naar deze moeilijk te herkennen vorm van dementie nam de afgelopen jaren een enorme vlucht, onder andere dankzij het onderzoeksprogramma Memorabel. Wat leverde dit op?

Lees verder

Deze poster beschrijft de verschillende fases, thema's en partners van het programma Memorabel. Ook vindt u hier een aantal belangrijke resultaten op 4 thema's: 1. Oorzaak en mechanisme van de ziekte 2. Diagnostiek 3. Behandeling en preventie 4. Zorg en ondersteuning

Bekijk de poster

In deze publicatie zijn de projecten gebundeld van het ZonMw- onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel. Ook de projecten van het EU Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND) waar Nederlandse onderzoekers aan deelnemen zijn opgenomen.

Bekijk het overzicht

Waar de ene bewoner graag contact zoekt met anderen, heeft de ander meer behoefte aan rust en veiligheid. Onderzoekers van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) doken de afgelopen 2 jaar in de wereld van Sociotherapeutische Leefmilieus (STL’s).

Lees verder

Onbegrepen gedrag of probleemgedrag komt vaak voor bij dementie. Ook jonge mensen met dementie hebben hiermee te maken. Onderzoekers van het Radboudumc proberen een antwoord te vinden op de vraag hoe zorgverleners hier het beste mee kunnen omgaan.

Lees verder

Onderzoekers van het Amsterdam UMC hebben ontdekt welke klinische symptomen van frontotemporale dementie (FTD) samenhangen met verschillende types eiwitklonteringen in de hersenen. Met deze ontdekking wordt het makkelijker om de juiste diagnose te stellen.

Lees verder
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website