Afgelopen jaren financierden we in het programma Memorabel onderzoek naar dementie. Zo willen we dementie leren begrijpen, en in de toekomst dementie kunnen voorkomen en genezen. Ook hebben we ingezet op het verbeteren van de zorg, om ook op kortere termijn de kwaliteit van leven voor mensen met dementie te verbeteren.

In deze digitale publicatie leest u meer over de projectresultaten van het programma Memorabel. Daarnaast vindt u een terugblik van dit programma en informatie over het vervolg.

 

Kay Deckers is neuropsycholoog en epidemioloog bij Maastricht University. Hij zette met zijn team een campagne op in Limburg rondom de relatie leefstijl en hersengezondheid. Daarvoor ontwikkelde het onderzoeksteam de app ‘Mijn Breincoach’.

Lees verder

Frontotemporale dementie (FTD) is een vorm van dementie die vaak al op relatief jonge leeftijd begint. Onderzoek naar deze moeilijk te herkennen vorm van dementie nam de afgelopen jaren een enorme vlucht. Wat leverde dit op?

Lees verder

Onbegrepen gedrag of probleemgedrag komt vaak voor bij dementie, ook bij jonge mensen met dementie. Onderzoekers van het Radboudumc proberen een antwoord te vinden op de vraag hoe zorgverleners hier het beste mee kunnen omgaan.

Lees verder

In 8 jaar tijd heeft het programma Memorabel waardevolle resultaten opgeleverd. In deze terugblik leest u onder meer een interview waar commissieleden Saskia Danen en Marianne de Visser trots op zijn en een overzicht van alle projecten.

Blik terug op Memorabel

Als vervolg op Memorabel loopt nu het Onderzoeksprogramma Dementie. Daarmee financieren we onderzoeken om de mechanismen van dementie verder te ontrafelen en therapieën te ontwikkelen om de ziekte te voorkomen, te behandelen en de diagnostiek te verbeteren.

Lees meer over het programma

Neurodegeneratieve aandoeningen vormen wereldwijd een van de grootste medische en maatschappelijke uitdagingen. JPND is een gezamenlijke onderzoeksinitiatief dat is opgericht om deze uitdaging aan te pakken. Hoe staat het er nu voor?

Lees het hier
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website