Publicatie 31-03-2016

Stand van zaken Memorabel

Memorabel tussenevaluatie fase 1

Stand van zaken Memorabel

Memorabel tussenevaluatie fase 1

voorkant rapport Memorabel tussenevaluatie fase 1

Deze notitie beschrijft als hoe de programmauitvoering van Memorabel fase 1
is verlopen en welke resultaten er zijn geboekt. In de volgende vier paragrafen inventariseren we per thema de stand van zaken en geven we inzicht in hoe Nederland hiermee aansluit bij de internationale kennisontwikkeling rondom dementie. In paragraaf zes inventariseren we de resultaten van een aantal speerpunten van het programma. De notitie sluit af met aanbevelingen en een conclusie.