In het voorjaar van 2019 heeft ZonMw als eerste onderzoek gefinancierd naar de gezondheidseffecten van microplastics. Nu ruim een jaar later zijn de meeste projecten aan het einde van hun looptijd en bezig met de publicatie van hun onderzoeksresultaten. Waar zijn zij nu en wat zijn de belangrijkste bevindingen?

In deze digitale publicatie leest u meer over de projecten en waar in het proces zij zich nu bevinden. Als u op een tegel klikt, leest u meer over het betreffende project.

Wilt u meer informatie over individuele onderzoeksprojecten? Dan kunt u contact opnemen met de betreffende projectleider. Voor algemene vragen over het Microplastics & Health onderzoeksprogramma kunt u techt op onze programmapagina of een mail sturen naar microplasticshealth@zonmw.nl

Non-animal testing of human risks of plastic associated chemicals - H. Bouwmeester

Lees meer over het onderzoek van H. Bouwmeester

Neurotoxic effects of small plastic particles - R. Westerink

Lees meer over het onderzoek van R. Westerink

What is the impact of microplastic fibers on our lungs? - B. Melgert

Lees meer over het onderzoek van B. Melgert

Small plastic particles in the human foetal environment: novel studies on exposure and hazard - J. Legler

Lees meer over het onderzoek van J. Legler

On miCroplAstic Penetration in vivo and The mammalian innate immUne REsponse: the CAPTURE study - N. Vrisekoop

Lees meer over het onderzoek van N. Vrisekoop

MIASMAS - MIcroplastic Associated Spread of Microbial Assemblages in Aquatic (eco)Systems - A. de Roda Husman

Lees meer over het onderzoek van A. de Roda Husman

Effect of eXposure of environmental weathered microPLAstIcs on LuNg epithelial cells – EXPLAIN - I. Kooter

Lees meer over het onderzoek van I. Kooter

Optical nanoscopy investigation of plastic nanoparticle and nanofiber uptake in zebrafish - N. Ceffa

Lees meer over het onderzoek van N. Ceffa

FISHH: First Immunotox Screening of microplastics on Human Health - N. Beijer

Lees meer over het onderzoek van N. Beijer

Potential Local And Systemic effects of microplasTICS upon ingestion (acronym: PLASTICS) - E. van der Steeg

Lees meer over het onderzoek van E. van der Steeg

Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Voor meer informatie over het programma Microplastics & Health kunt u contact opnemen via e-mail microplasticshealth@zonmw.nl of de programmapagina bezoeken.

Bron headerafbeelding: Chesapeake Bay program Will Parson

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website