Aan de hand van monsters van menselijke placenta en vruchtwater heeft dit project de blootstelling van SPP's gekarakteriseerd en de potentiële toxische effecten van SPP's en daarmee geassocieerde chemicaliën onderzocht. Auteur: Juliette Legle

Hoewel er wereldwijd aandacht is voor plasticvervuiling, zijn de mogelijke schadelijke effecten van blootstelling aan kleine plastic deeltjes (‘small plastic particles; SPP's) tijdens de ontwikkeling van de mens onbekend. Het hoofddoel van dit project was het karakteriseren van de blootstelling van SPP's in de menselijke foetale milieu, in het bijzonder in de placenta en het vruchtwater. Daarnaast onderzocht het project de opname en de mogelijke effecten van SPP’s in de placenta met behulp van een humane celcultuur (in vitro) model.

Bereikte resultaten 

We hebben nieuwe en gevoelige methoden ontwikkeld om SPP's in menselijk weefsel te analyseren. Onze resultaten geven een sterke indicatie van de aanwezigheid van SPP's in zowel de placenta als het vruchtwater. Het aantal monsters dat we analyseerden was klein, dus verdere studies met grotere aantallen monsters zijn nodig. Onze resultaten geven ook aan dat verschillende groottes (0,05-10 micrometer) van SPP's efficiënt worden opgenomen door placentacellen in vitro. Hoewel SPP's niet acuut toxisch waren voor de placentacellen, hebben we veranderingen waargenomen in de expressie van genen en metabolieten die wijzen op subtiele biologische effecten. Verder onderzoek is nodig om de lange termijn effecten van de opname van SPP's in de placenta beter te begrijpen.

Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Voor meer informatie over het programma Microplastics & Health kunt u contact opnemen via e-mail microplasticshealth@zonmw.nl of de programmapagina bezoeken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website