Publiekssamenvatting van project Microplastics & Health – What is the impact of microplastic fibers on our lungs?

Wat doen microplastic textielvezels met onze longen?

In ons dagelijks leven worden we continu blootgesteld aan microplastic vezels afkomstig van onze kleding en textiel. Zulke vezels kunnen in onze longen terecht komen door ze in te ademen. Eerdere studies bij textielwerkers hebben hoge blootstelling aan microvezels in verband gebracht met de ontwikkeling van bepaalde longziekten. Echter, de exacte gezondheidseffecten van dergelijke vezels op de longen zijn onbekend. Daarom hebben we in dit project de mogelijke effecten van microplastic textielvezels op longcellen onderzocht.

We hebben hiervoor zelf polyester en nylonvezels gemaakt van zeer precieze grootte. In figuur 1 zijn de vezels uitvergroot te zien. De vezels hebben allemaal de vorm van een staafje en zijn ongeveer 15x50 μm (polyester) en 10x30 μm (nylon) groot, waarbij eenn μm 1000 keer kleiner is dan een mm.

Onze longen bestaan uit verschillende cellen, waarbij epitheelcellen de barrière vormen met de buitenlucht, en immuuncellen, genaamd macrofagen, de eerstelijns verdediging tegen ingeademde deeltjes zijn. We hebben allereerst getest hoe macrofagen op microplastic vezels reageren. We zagen dat macrofagen heel sterk reageerden op ingeademde nylonvezels: bij het eerste contact gingen de cellen achter de vezels aan jagen, om ze vervolgens op te eten en flink op te zwellen. Deze opname ging gepaard met een stressreactie in de cellen, die uiteindelijk kan bijdragen aan ontstekingen. Hieruit hebben we geconcludeerd dat immuuncellen in de long de vezels niet negeren, maar er sterk op reageren.

Vervolgens hebben we textielvezels getest in een model voor minilongen, de zogenaamde organoïden. Door epitheelcellen te laten groeien in een gel kunnen we longstructuren kweken, te weten luchtwegen

Bij het blootstellen van minilongen aan textielvezels, zagen we dat in aanwezigheid van vezels de organoïden veel minder goed konden groeien: zowel het aantal als de grootte van de organoïden was sterk verminderd ten opzichte van organoïden zonder vezels. Dit effect was het sterkst met de nylonvezels en bleek met name veroorzaakt te worden door uit de vezels lekkende chemische componenten. We weten nog niet wat deze componenten precies zijn; dit zijn we nog aan het onderzoeken. Bovendien bleek dat de nylonvezels met name schadelijk zijn voor ontwikkelende luchtwegen of voor luchtwegen die worden gerepareerd, en niet zo zeer voor al gevormde luchtwegen.

Op dit moment weten we nog niet aan hoeveel microplastic vezels we dagelijks worden blootgesteld. De eerste stap in ons vervolgonderzoek zal dan ook zijn om de aanwezigheid, de hoeveelheid en de typen microplastic vezels in onze woonomgeving en in menselijk longweefsel te bepalen. Al met al geven onze resultaten aan dat meer onderzoek naar microplastic vezels dringend nodig is om het werkelijke risico van deze vezels voor de menselijke gezondheid te bepalen.

resultaten microplastics
Figuur 1: Polyester (links) en nylon (rechts) microvezels gefotografeerd met een elektronenmicroscoop
Resultaten microplastics onderzoek
Figuur 2: Een luchtweg (links) en twee longblaasjes (rechts) gefotografeerd met een microscoop

Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Voor meer informatie over het programma Microplastics & Health kunt u contact opnemen via e-mail microplasticshealth@zonmw.nl of de programmapagina bezoeken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website