Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), directie Jeugd, en de instellingen JeugdzorgPlus willen de kwaliteit van JeugdzorgPlus stimuleren.

Daartoe is een onderzoeksprogramma opgesteld, getiteld ‚ÄúLongitudinale Effectmonitor JeugdzorgPlus (ZonMw, 2011), dat richt zich op het opzetten en benutten van een longitudinale monitor. Op een wetenschappelijk zo verantwoorde wijze worden meetbare gegevens verzameld over de jeugdigen zelf, hun ouders en over de zorg die zij ontvangen. 

Het doel van de monitor is het genereren van kennis over de ontwikkeling van jeugdigen in de JeugdzorgPlus gedurende langere tijd, om daarmee: (in)zicht te krijgen in de kwaliteit van de (traject)zorg JeugdzorgPlus en een positieve impuls voor kwaliteitsverbetering te geven. Aan de hand van rapportages uit de monitor zal twee maal per jaar (kwalitatief) diepteonderzoek worden uitgevoerd.


Download

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Relevante programma's

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website