Onderzoek naar de kenmerken, de werking en de meerwaarde van een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling aan de hand van zes regionale initiatieven.

ZonMw heeft de ondersteuning van en het onderzoek naar de multidisciplinaire aanpak kindermishandeling opgepakt binnen haar programma ‘Effectief werken in de jeugdsector’ (programmalijn 4c). De uitvoering van het onderzoek heeft ZonMw uitbesteed aan Van de Bunt Adviseurs. Op basis van de resultaten van 2 onderzoeksronden en naar 6 initiatieven waarin een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling wordt toegepast, zijn 6 overkoepelende conclusies getrokken.

Download

MZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Relevante programma's

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website