Het programma Onbeperkt meedoen! wordt ondersteund door een onafhankelijke programmacommissie. In dit artikel stellen de commissieleden zich aan u voor.

Theo Maas

portretfoto Theo Maas

Voorzitter programmacommissie

Theo Maas is sinds 2010 werkzaam als wethouder van de gemeente Someren aan een inclusieve gemeenschap. 'We noemen dat ‘allemansgemeente’. Daarnaast ben ik vader van drie volwassen kinderen en een pleegzoon met een verstandelijke beperking.
Voor mijn wethouderschap werkte ik 30 jaar in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik begon als leerling en eindigde als hoofd communicatie. Vanuit die rol ben ik intensief betrokken bij de maatschappelijke dialoog ‘Regie over Eigen Leven’.'
 
Theo vindt het een eer én uitdaging om mee te werken aan ‘Ónbeperkt Meedoen’. 'Hoe verlagen we gezamenlijk drempels die mensen met een beperking in hun dagelijks leven en ontwikkeling ervaren? Samen kennis en ervaringen ontwikkelen die ervoor zorgen dat óók Gijs uit Someren zich met zijn talenten en mogelijkheden kan ontwikkelen en daarmee onze samenleving verrijkt. Gijs zit in een elektrische rolstoel. Hij koos voor een school in de buurt, liever dan met een busje naar elders. Daarvoor is een lift in de basisschool geplaatst. Later reed Gijs in z’n rolstoel naar de middelbare school. Zijn vrienden op de fiets om hem heen. Heel gewoon, alledaags. Wat helpt Gijs om zich verder te ontwikkelen. Als mens, in z’n vrije tijd, in z’n toekomstige werk. Dáárover gaat dit programma!'

portretfoto Eva Westerhoff

Commissielid

Als adviseur helpt Eva bedrijven om inclusief en toegankelijk te worden voor iedereen, ook voor (oudere) mensen met een beperking. 'Als dove gebarentalige met visuele beperkingen weet ik als geen ander dat onbeperkt meedoen niet vanzelfsprekend is. Deze ervaringsdeskundigheid  combineer ik met inhoudelijke dossierkennis en een groot breed netwerk. De inhoudelijke kennis heb ik, naast mijn werk, opgedaan door vanuit belangenorganisaties actieve betrokken te zijn bij de ratificatie en implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap.

De programma’s van ZonMW dragen bij aan de implementatie van dit verdrag. Een mooi vervolg op datgene waar ik mij de afgelopen jaren actief voor heb ingezet. Ik hoop dat er veel waardevolle initiatieven ontstaan. Aan het begin van de coronacrisis was er geen of slechte communicatie in Nederlandse Gebarentaal en eenvoudig Nederlands, maar ook werd vergeten visuele informatie toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden. Dit is van levensbelang.'

Commissielid

Jannie Riteco is sinds 2018 werkzaam als bestuurder bij De Waerden. Deze organisatie biedt professionele ondersteuning aan mensen met een beperking in het dagelijkse leven.

'Ons streven is dat iedereen kan zijn wie hij/zij is en het gewone leven kan ervaren. Zelf keuzes maken staat daarbij centraal. Het mensbeeld dat ieder mens ertoe doet en van betekenis is, loopt als een rode draad door mijn werkzame leven. Eerder was ik werkzaam in de revalidatiesector. Ook daar wordt uitgegaan van eigen regie en kijken we niet naar beperkingen maar juist naar de mogelijkheden, wat kan nog wel. Op dit moment ben ik ook voorzitter van het Liliane Fonds. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker. Ondanks dat wij een welvarend land zijn valt er hier nog veel te doen als het gaat om de positie van mensen met een beperking en hun gelijkwaardige deelname in de maatschappij. Ik draag mijn steentje hier heel graag aan bij.'

portretfoto Jannie Riteco
portretfoto Gertrude van den Brink

Commissielid

Gertrude van den Brink was tot voor kort bestuurder van Middin, een organisatie die mensen met beperkingen ondersteunt bij vragen op alle mogelijke levensgebieden. 'Het is belangrijk dat deze ondersteuning in Nederland beschikbaar is en van goede kwaliteit. Daarnaast vind ik het noodzakelijk dat er zo min mogelijk barrières zijn in de samenleving om je maximaal te kunnen ontwikkelen. Zeker voor jonge mensen is het van groot belang dat er een goede aansluiting is tussen school, zorg en werk. We moeten kijken naar wat iemand wel kan en daar op aansluiten, om ervoor te zorgen dat jonge mensen niet worden afgeschreven en onnodig thuis komen te zitten. Een betekenisvol leven is voor iedereen belangrijk en soms moeten daar hobbels voor worden weggenomen.

In mijn werk zag ik dat deze hobbels bewustwording vraagt van veel mensen, bij gemeenten, scholen, werkgevers. Maar dat het ook voldoening geeft als het lukt om, met aandacht en creativiteit, mogelijk ter maken wat eerst onmogelijk leek. In dit programma verwacht ik goede inclusieve praktijken te laten zien, deze met bewijs onderbouwen en zorgen dat anderen ervan kunnen leren.'

Commissielid

Femke van Zoggel is 24 jaar en werkzaam bij stichting JongPIT. 'Dit is een stichting door én voor jongeren met een chronische aandoening of beperking met als doel dat zij volwaardig mee kunnen doen in een inclusieve samenleving.

Nog veel te vaak staan mensen met een chronische aandoening of beperking aan de kant, bijvoorbeeld omdat er nog te weinig inclusief wordt gedacht, niet altijd wordt gevraagd waar zij nu behoefte aan hebben of zij bijvoorbeeld geen goede kennis en informatie hebben. Er gebeuren al veel mooie dingen, maar het streven is dat dit overal in Nederland zo is, zodat iedereen kan meedoen.

Vanuit mijn eigen ervaring, maar ook van andere jongeren, kan ik kijken of de projectaanvragen ook daadwerkelijk aansluiten bij de behoefte. Daarnaast heb ik veel ervaring met werken vanuit deze behoefte en het betrekken van de doelgroep in onder andere projecten.

portretfoto 'Femke van Zoggel

Jannie Riteco

Gertrude van den Brink

Eva Westerhoff

Femke van Zoggel

Gerelateerd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website