Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ZonMw opdracht gegeven het nieuwe programma Onbeperkt Meedoen! te starten. Het programma begint in september en richt zich op de verdere uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Programmamanager Robert Jabroer vertelt meer over Onbeperkt meedoen!

Waar staat het programma Onbeperkt meedoen! voor?

Robert Jabroer, programmamanager Onbeperkt meedoen! legt uit wat het nieuwe programma inhoudt. ‘Zowel het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als ZonMw vinden het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, kortweg VN-verdrag Handicap, belangrijk. Nederland heeft het verdrag in 2016 geratificeerd. Een moeilijk woord, maar dit houdt simpelweg in dat Nederland belooft dit verdrag uit te voeren. Iedereen in onze samenleving moet meedoen. Het ministerie heeft dan ook subsidie beschikbaar gesteld om verdere implementatie van het VN-verdrag Handicap te bevorderen. Met het programma Onbeperkt meedoen! willen we hier een bijdrage aan leveren. Het is een programma met een budget van 1,5 miljoen euro en een looptijd van 3 jaar.’

Wat houdt dat verdrag eigenlijk in?

‘In het kort: Het VN-verdrag Handicap moet de rechten van mensen met een beperking bevorderen, waarborgen en beschermen. Veel gemeenten en regio’s zijn al druk bezig met de daadwerkelijke uitvoering, van dit verdrag, maar het kan nóg beter. Het programma Onbeperkt meedoen! is ontwikkeld om deze implementatie op lokaal niveau te stimuleren.’

ZonMw vindt samenwerking met alle partijen heel belangrijk, waarom is dat?

‘Dat klopt. Projecten hebben de meeste kans van slagen als deze gezamenlijk worden bedacht en uitgevoerd met álle relevante partijen. Denk hierbij aan gemeenten, patiënten- en cliëntenverenigingen, onderwijsinstellingen, werkgeversverenigingen en burgerinitiatieven. Apart kunnen ze vaak niet genoeg bereiken, maar samen kunnen ze wel stappen zetten.’

Dat is een behoorlijk grote groep…

‘Inderdaad, tel je de aantallen mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en met een psychische aandoening bij elkaar op, dan gaat het om zo’n 4,5 miljoen mensen. Uiteindelijk draait het er om dat alle burgers, dus óók die met een beperking, volledig meedraaien in de samenleving. Een gemeente kan dit niet alleen realiseren. Zij hebben input nodig van allerlei partijen. Van burgers bijvoorbeeld, die het beste kunnen aangeven waar zij tegenaan lopen, en waar behoeftes liggen. Of van onderwijsinstellingen die alles over educatie weten.’

Kortom, alle partijen moeten de handen ineen slaan

‘Samenwerken en optimaal gebruik maken van elkaars kennis en ervaring brengt iedereen een stuk verder. Zo weet je zeker dat de projecten aansluiten bij de behoeftes van de doelgroep, en dat de resultaten bruikbaar zijn. Met het gevolg dat we weer een stapje dichterbij een inclusieve samenleving komen.’

Kan iedereen een subsidie aanvragen?

‘Het programma is bedoeld voor organisaties die zich bezighouden met een inclusieve samenleving en op weg zijn het VN-verdrag Handicap in de praktijk brengen. Het liefst wil je het zo breed mogelijk trekken, maar we moeten gezien ons budget ook reëel zijn. Daarom kijken we naar bestaande initiatieven waar nu al goede dingen uit komen. Deze willen we een extra zetje in de rug geven. Uiteraard is het de bedoeling dat de partijen die uiteindelijk een subsidie ontvangen als goed voorbeeld dienen. We delen dan ook zoveel mogelijk uitkomsten, zodat we anderen weer op weg helpen.’

‘Er worden goede stappen gezet, maar er is nog veel werk aan de winkel’

Hoe ga je dit delen?

Enthousiast vertelt Jabroer: ‘Nou, we hebben bijvoorbeeld goede ervaringen met een ander programma, namelijk Voor elkaar!. Naast projectleidersbijeenkomsten die we organiseren, maken wij gebruik van een reporter. Hij reist het hele land door om diverse mooie projectverhalen op te halen die wij vervolgens weer breed delen. De projectleiders van het nieuwe programma zouden ervoor kunnen kiezen om ook gebruik te maken van een reporter. Voor het programma Onbeperkt meedoen! komen de projectleiders ook bij elkaar op locatie - als de situatie rondom corona dit toelaat - om ideeën, tips en ervaringen uit te wisselen.’

Wanneer verwacht je dat het programma van start gaat?

‘We zijn nu druk bezig het programma verder uit te werken. We hadden wat vertraging vanwege de coronacrisis. Maar inmiddels zijn we er bijna. De eerste subsidieoproep staat al in de steigers en gaat in september 2020 open*. Deze gaat over opleiding, werk en de overgang van opleiding naar werk. Een belangrijk onderwerp voor jonge mensen met een beperking. Want als er op dat vlak belemmeringen zijn, maken zij een valse start voor de rest van hun leven.

Ook wordt een onafhankelijke programmacommissie samengesteld. De meeste mensen die we benaderden, hebben inmiddels ‘‘ja’’ gezegd. Wij stellen ze graag voor.’

*De subsidieoproep is m.i.v. 18 september geopend.

Wat is jouw drijfveer om met dit programma aan de slag te gaan?

‘De implementatie van het VN-verdrag Handicap is ontzettend belangrijk. Ik zie dat goede stappen worden gezet naar een inclusieve samenleving, maar er is nog veel werk aan de winkel. Samen met mijn team kijk ik er enorm naar uit om aan de slag te gaan en een steentje bij te dragen. Wij kunnen dit niet alleen en verheugen ons op de samenwerking met de diverse partijen.’

Jabroer sluit af: ‘Alleen ga je snel, maar samen kom je véél verder. Dus samen aan de slag, met Onbeperkt meedoen!’

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Onbeperkt meedoen! op de programmapagina.
De eerste subsidieronde staat online.

© ZonMw 2020

Auteur Claudia Hoezee

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website