Zorgprofessionals spelen een sleutelrol in het bieden van goede zorg. Het stimuleren van blijven leren, ontwikkelen en het toepassen van nieuwe kennis en innovaties door professionals is een van onze aandachtspunten.

Hoe werk je aan een sterkere preventie infrastructuur, waarin professionals elkaar goed weten te vinden? Een aantal projectleiders leveren hun bijdrage door te zorgen voor vernieuwing en samenwerking in het (post-) initieel onderwijs.

Inbedding van preventie in onderwijs

Transities in de zorg vragen om méér wijkverpleegkundigen. Lees hoe je met kleine aanpassingen in het onderwijs en leerwerkplaatsen studenten hbo-verpleegkunde een goed beeld geeft van de wijkverpleging.

Interview met onderwijskundige Margriet van Iersel

80% van de zorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg is mbo-geschoold. Er kan beter ingespeeld worden op de leerbehoeften van deze zorgmedewerkers. Lees het interview met onderzoeker Irene Muller-Schoof met tips voor een beter leerklimaat op de werkvloer.

Aansluiten bij leerbehoeften

Wat hebben verzorgenden nodig om meer leiderschap te tonen? En hoe kan hier in de opleiding al aandacht aan besteed worden? Lees het interview met een docent van de opleiding Verzorgende IG en 2 studenten.

Verzorgend leiderschap ontwikkelen

Hoe verbeter je de kwaliteit van de opleidingen huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde? Lees welke inzichten projectleiders opdoen tijdens hun onderzoek en welke kennis dit oplevert.

Interviewreeks onderzoek van onderwijs

Iedere verpleegkundige en verzorgende komt in aanraking met mensen in de palliatieve fase. Verschillende mbo- en hbo-opleidingen hebben palliatieve zorg nu ingebed in het basiscurriculum.

Palliatieve zorg in basiscurriculum
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website