We financieren diverse projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe kennis die relevant en toepasbaar is in de vervolgopleidingen van huisartsgeneeskunde en/of ouderengeneeskunde. Benieuwd welke inzichten projectleiders opdoen tijdens hun onderzoek? Lees de interviews:

Patiënten met complexe aandoeningen zien vaak meerdere dokters. Samenwerking tussen artsen is daarom van groot belang voor goede medische zorg. Daar is dus in de opleidingen meer aandacht voor nodig.

Interview en video’s over werkvormen

Docenten doen hun best om reflectie goed te organiseren en studenten steken veel tijd in gesprekken en portfolio’s. Toch ervaren huisartsen in opleiding reflectie als ‘vaag’ of een keurslijf.

Lees hoe reflectie concreet en waardevol wordt

Hoe kan aandacht voor ‘Samen beslissen’-competenties geïntegreerd worden in de huisartsenopleiding en op de werkplek? Lees over de inzichten die zijn verwerkt in een landelijke leerlijn voor aios én huisartsenopleiders.

Samen beslissen in de huisartsenpraktijk

Hoe kunnen huisartsen (in opleiding) kennis uit richtlijnen en literatuur goed combineren met hun klinische expertise en de wensen van de patiënt? Lees de observaties en tips van arts-onderzoeker Lisanne Welink.

Evidence Based Medicine in de huisartsenpraktijk

De methodiek Uitwisselen van Ervaringen helpt huisartsen in opleiding kritisch te reflecteren op hun werk en rol als huisarts. Onderwijskundige Marije van Braak vertelt over haar onderzoek naar effectieve begeleiding door docenten bij deze methodiek.

Kritisch leren reflecteren

Huisartsen stellen hun diagnose vaak op basis van patroon herkenning. Maar soms gaat dat mis. Gestructureerde reflectie kan de arts beschermen tegen zulke missers.

Hoe leer je huisartsen in opleiding deze methode te gebruiken?

Opleiders huisartsgeneeskunde gaan op een nieuwe manier feedback geven aan hun aios. Dat gebeurt aan de hand van Kenmerkende Beroepsactiviteiten (KBA) die het eenvoudiger maken te benoemen wat een aio kan en moet leren.

Wat kan en moet een aio leren?

Huisartsen in opleiding zien tijdens hun opleiding maar zelden alle belangrijke patiëntengroepen. Onderzoekers brengen nu in kaart hoe de patiëntenstroom in de huisartsenpraktijk van opleiders precies loopt.

Werken aan betere praktijkervaring van de huisarts in opleiding

Ouderen met complexe problemen vragen een eigen benadering. Onderwijskundig onderzoek werpt nu licht op de verschillende manieren waarop huisartsen hiervoor de noodzakelijke vaardigheden kunnen opdoen.

Hoe krijgen huisartsen de complexe ouderenzorg in de vingers?

Programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde

Vanuit het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde financieren we projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe kennis die relevant is en toepasbaar in de vervolgopleidingen van huisartsgeneeskunde en/of ouderengeneeskunde. Dit onderzoek draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de opleidingen en aan de internationale body of knowledge op het terrein van geneeskundige opleidingen. De onderzoeksprojecten zijn ingebed in een bestaand onderzoeksprogramma ‘onderzoek van onderwijs’ van de betreffende vakgroep huisartsgeneeskunde of ouderengeneeskunde dan wel het UMC. In een interviewreeks vertellen de projectleiders waar zij tegenaan lopen in hun onderzoek en welke kennis en inzichten hun project oplevert.

ZonMw voert het programma uit in opdracht van SBOH; de werkgever van huisartsen in opleiding en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding. SBOH financiert de hele huisartsopleiding en opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website