Het ministerie van VWS financiert onderzoek op het gebied van ethiek en gezondheid. Dit doet zij onder andere door het financieren van het ZonMw-programma Ethiek en Gezondheid 2012-2015.

Inhoud

  Binnen dit programma heeft het ministerie de mogelijkheid om zelf opdrachten te initiëren. Deze tweede pijler is bestemd voor het onderzoeken van beleidsrelevantie ethische vragen en dilemma’s die vragen om een nadere ethische reflectie. Gedurende het programma Ethiek en Gezondheid 2012-2015 zijn onderstaande 3 projecten hiertoe geïnitieerd.

  Goede counseling van belang bij kunstmatige inseminatie met donorsperma

  Goede counseling rond kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID) is van groot belang voor alle betrokken partijen. Ouders, kinderen en donoren hebben ieder specifieke behoeften op dit gebied.

  Project: Psychosociale begeleiding en counseling van (wens)ouders, donorkinderen en spermadonoren bij kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID)
  Projectleider: Dr. F.B. van Rooij, Universiteit van Amsterdam
  ZonMw Programma: Ethiek en Gezondheid 2012-2015, projectnummer: 73102000

  Meer informatie

  Project: Evaluatie Embryowet en Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting
  Evaluatie: Embryowet en Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

  Eiceldonatie: motivatie om mensen een kind te gunnen moet centraal staan

  Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar donoreicellen zouden meer vrouwen hun eicellen moeten doneren. Maar de werving en de selectie van donoren moeten wel ethisch verantwoord blijven.

  Project: Ethisch verantwoorde ontwikkeling van eiceldonatie in Nederland
  Projectleider: Dr. R. van der Graaf, UMC Utrecht
  ZonMw Programma: Ethiek en Gezondheid 2012-2015, projectnummer: 731020002

  Meer informatie

  Project: Evaluatie Embryowet en Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting
  Evaluatie: Embryowet en Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

  Nieuwe diagnostische technieken voor embryoselectie brengen ethische vragen mee

  Tot nu toe lijkt pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD) geen negatieve gevolgen te hebben voor de kinderen die eruit geboren worden. Nieuwe technische ontwikkelingen nopen wel tot ethische waakzaamheid.

  Project: Vervolgonderzoek veiligheid, kwaliteit en ethiek van Preimplantatie Genetische Diagnostiek (PGD)
  Projectleider: Prof. dr. C. de Die-Smulders, UMC Maastricht+
  ZonMw Programma: Ethiek en Gezondheid 2012-2015, projectnummer: 731020003

  Meer informatie

  Project: Long term safety, quality and ethics of Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD)

  Mediator Special Ethiek

  Naar boven
  Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website