De laatste jaren zijn er in Nederland stappen gezet om kindermishandeling te signaleren en te voorkomen.

De onderzoeksagenda Effectiviteitsonderzoek kindermishandeling is gericht op:

  • Onderzoek naar de effectiviteit van (elementen uit) bestaande interventies en instrumenten
  • Onderzoek ter ondersteuning van effectiviteitsonderzoek, gericht op risicofactoren en oorzaken van kindermishandeling, de rol van professional en randvoorwaarden voor implementatie
Voorkant Onderzoeksagenda

Op deze manier kan de wetenschappelijke onderbouwing van het voorkómen, signaleren, stoppen en behandelen van (de gevolgen) van kindermishandeling verder gebracht worden. Dit is een belangrijke stap in het bestrijden en voorkomen van kindermishandeling.

De Onderzoeksagenda Effectiviteitsonderzoek kindermishandeling is een initiatief van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik en ZonMw. Weten wat ZonMw nog meer doet op het gebied van jeugd? Ga naar www.zonmw.nl/jeugd

Download

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Relevante programma's

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website